Maligayang pagdating sa PHP.org

Sa site na ito, umaasa kaming matulungan ang mga interesado sa PHP sa pamamagitan ng
pag-aalay libreng PHP tutorial para sa mga nagsisimula, intermediate, at advanced na mga mag-aaral.

Mga namespace sa PHP

Jawad 0
Ano ang mga namespace sa PHP? Ang mga namespace sa PHP ay inilalarawan din bilang mga qualifier na nagbibigay ng dalawang pangunahing function sa programa. Gamit ang namesapce ayusin ang code sa pamamagitan ng pagpapangkat ng mga klase...
Magpatuloy sa pagbabasa

Interface sa PHP

Jawad 0
Sa tutorial na ito, matututunan natin ang interface sa PHP. Ano ang isang interface sa OOP? Ang interface ay isang klase na naglalaman lamang ng mga abstract na pamamaraan. Sa pamamagitan ng paggamit ng interface…
Magpatuloy sa pagbabasa
en English
X