PHP Stream-funktioner

P

Introduktion till strömmar

Som vi vet finns det många operationer inom programmering som innehåller dataflödet. I detta flöde kan vi behöva både läsa och skriva data från objektet respektive in i objektet. Strömmar generaliserar nätverket, datakomprimering, fil och operationer. Det vill säga strömmar tillhandahåller en centraliserad plattform där data kan flöda i en linjär metod.

På den här sidan hittar du strömningsfunktionerna och användbar information relaterad till dem. För dessa streamfunktioner krävs ingen installation eftersom den kommer med PHP-basspråket.

FungeraBeskrivning
set_socket_blocking()Utfasad i PHP 5.4 och borttagen i PHP 7.0. Alias ​​för stream_set_blocking()
stream_bucket_prepend() 
stream_context_create () 
stream_context_get_default() 
stream_context_get_options() 
stream_context_get_params() 
stream_context_set_default() 
stream_context_set_options() 
stream_context_set_params() 
stream_copy_to_stream()Kopiera data från en ström till en annan
stream_filter_append()Lägg till filter i en ström
stream_filter_prepend() 
stream_filter_register() 
stream_filter_remove() 
stream_get_contents() 
stream_get_filters() 
stream_get_line() 
stream_get_meta_data() 
stream_get_transports() 
stream_get_wrappers() 
stream_is_local() 
stream_isatty() 
stream_notification_callback() 
stream_register_wrapper()Alias ​​för stream_wrapper_register()
stream_resolve_include_path () 
stream_select() 
stream_set_blocking() 
stream_set_chunk_size() 
stream_set_read_buffer() 
stream_set_timeout() 
stream_set_write_buffer() 
stream_socket_accept() 
stream_socket_client() 
stream_socket_enable_crypto() 
stream_socket_get_name() 
stream_socket_pair() 
stream_socket_recvfrom() 
stream_socket_sendto() 
stream_socket_server() 
stream_socket_shutdown() 
stream_supports_lock() 
stream_wrapper_register() 
stream_wrapper_restore() 
stream_wrapper_unregister()

Lägg till kommentar

Lärarnätverk

Lär dig PHP från A till Ö