KategoriMellanliggande

PHP-sessioner och cookies

P

Webbsidor måste lagra data tillfälligt eller permanent för att utföra begäran och svarsoperationer framgångsrikt. Nästan alla webbutvecklingsspråk tillhandahåller sessioner och cookies för att lagra klient- och serverinformation. Den ansvarar för smidig upplevelse och säkerhet. I den här PHP-handledningen kommer du att lära dig om PHP-sessioner och cookies. Så låt oss dyka in i det. Vad är...

Filhantering i PHP

F

Filhantering är en viktig del av alla applikationer, oavsett om det är en stationär applikation eller en webbaserad applikation. Eftersom vi lär oss webbutveckling med PHP, så i denna handledning kommer vi att lära oss filhantering i PHP. Hur läser man filen i PHP? PHP tillhandahåller fopen()-metoden för att öppna och läsa filinnehåll. Fopen()-funktionen är ett alternativ till php readfile()-funktionen och laddas med mer...

PHP Array Sortering och användbara funktioner

P

I den tidigare handledningen om PHP Arrays. Vi har lärt oss om att deklarera och iterera indexerade, associativa och flerdimensionella arrayer. Vi är nu i en position att gräva djupare i PHP Array Sorting. Utöver detta kommer vi också att arbeta med användbara funktioner som verkligen gör det superenkelt att arbeta med arrayer. Array Sorteringsfunktioner i PHP I PHP 8 har vi följande funktioner för att sortera en array...

Lärarnätverk

Lär dig PHP från A till Ö