KategoriEssentials

Skapa en CSV-fil för en användare i PHP

C

problemformulering Om du har data i en MySQL-databas. Du skickar användaren en URL för att få ut deras data som en CSV-fil. Hur kan du, när de klickar på länken, ha en popup för att ladda ner ett CVS med posten från MySQL? lösning 1 header("Content-Type: text/csv"); header("Content-Disposition: bilaga; filnamn=fil.csv"); function outputCSV($data) { $output =...

Skriv ut matrisen till en fil

P

problembeskrivning Om du vill skriva ut en array till en fil, följ lösningarna nedan. lösning 1 Antingen var_export eller ställ in print_r för att returnera resultatet istället för att skriva ut det. Du kan sedan spara $results med file_put_contents. Eller returnera den direkt när du skriver till filen: file_put_contents('filnamn.txt', print_r($b, true)); lösning 2 Prova följande kod. $h = fopen('filnamn...

Ladda ner fil till server från URL

D

Allt du behöver göra för att ladda ner en fil till din server är att följa lösningarna nedan. lösning 1 Sedan PHP 5.1.0 stöder file_put_contents() skrivning bit för bit genom att skicka ett stream-handtag som $data-parametern: file_put_contents("Tmpfile.zip", fopen(";, 'r')); lösning 2 privata funktioner downloadFile($url, $path) { $newfname = $path; $file = fopen ($url...

Hur hittar jag filen php.ini som används av kommandoraden?

H

Om du behöver aktivera pdo_mysql i EasyPHP-miljön, följ stegen nedan. Kör bara php --ini och leta efter Loaded Configuration File i utgången för platsen för php.ini som används av din CLI. lösning 2 Till skillnad från phpinfo() kommer den att berätta om den inte hittade/använder en php.ini alls. var_dump( get_cfg_var('cfg_file_path') ); Och du kan helt enkelt ställa in platsen för php.ini...

Hur får man en filtillägg i PHP?

H

Det här är en fråga du kan läsa överallt på webben med olika svar: lösning 1 Personer från andra skriptspråk tycker alltid att deras är bättre eftersom de har en inbyggd funktion för att göra det och inte PHP. Det finns faktiskt, men få människor känner till det. Möt sökvägsinfo(): $ext = sökvägsinfo($filnamn, PATHINFO_EXTENSION); Detta är snabbt och inbyggt. pathinfo() kan ge dig annan information...

Ändra den maximala uppladdningsstorleken

C

problembeskrivning Om du har en webbplats som är värd på en PC och du inte har tillgång till. Du har ett uppladdningsformulär som tillåter människor att ladda upp mp3-filer upp till 30 MB stora. Ditt serversideskript är gjort i PHP. Varje gång du försöker ladda upp en fil får du ett felmeddelande som påstår att filen överskrider den maximala tillåtna storleken, så du måste öka storleken. lösning 1 Du måste ställa in värdet...

privat filhantering med laravel

p

problembeskrivning När du lagrar filer som bilder, videor eller andra filer, lagrar du dem inte i den offentliga mappen utan i en privat mapp som inte är allmänt tillgänglig. Eftersom endast vissa användare ska ha tillgång till filerna. Hur kan du mata ut flera bilder från en privat mapp? lösning 1 För att snabba upp kan du göra det via vanlig PHP (huvuden + läs fil): header('Content-Type:...

Filhantering med PHP

F

Denna lösning kommer att vägleda metoden för att ändra/ta bort innehållet i en textfil med PHP. lösning 1. Använda file_put_contents: file_put_contents($filnamn, 'fil_innehåll'); Om du vill lägga till filen istället för att ersätta dess innehåll, använd: file_put_contents($filnamn, 'append_this', FILE_APPEND); (file_out_contents är det enklare alternativet till att använda...

PHP-filhantering läs och skriv

P

I den här artikeln kommer vi att ta reda på hur filhantering fungerar. problemformulering Din uppgift är att skriva ett PHP-skript, som läser betyg från filen "grades.txt", höjer alla med ett, skriver de höjda betygen i filen "results.txt", och slutligen skriver ut de höjda betygen från filen "results.txt". Om ett betyg är 5 kommer det inte att höjas. I betyg...

Lärarnätverk

Lär dig PHP från A till Ö