Välkommen till PHP.org

På denna sida hoppas vi kunna hjälpa de som är intresserade av PHP genom att
erbjuda gratis PHP handledning för nybörjare, medelstora och avancerade studenter.

PHP date_modify() funktion

Jawad 0
I den här artikeln kommer du att lära dig hur du ändrar det befintliga tidsstämpelvärdet i PHP. Funktionen date_modify() uppdaterar eller ändrar tidsstämpelvärdet. Vad är syntaxen för...
Läs mer

PHP med MySQL-databas

Jawad 0
Det finns många databaser som PHP stöder men MySQL-databasen är den mest populära bland dem. Efter att ha gått igenom PHP-grunderna, formulärhantering, avancerade ämnen och sedan OOP,...
Läs mer

Iterables i PHP

Jawad 0
Vad är en Iterable i PHP? Kom ihåg loops-handledningen i denna PHP-serie och gå till varje loop för att vara exakt. I den här artikeln kommer du att lära dig iterables...
Läs mer

Namnutrymmen i PHP

Jawad 0
Vad är namnutrymmen i PHP? Namnutrymmen i PHP beskrivs också som kvalificerare som tillhandahåller två huvudfunktioner till programmet. Använd namesapce och organisera koden genom att gruppera klasserna...
Läs mer

Gränssnitt i PHP

Jawad 0
I den här handledningen kommer vi att lära oss gränssnittet i PHP. Vad är ett gränssnitt i OOP? Ett gränssnitt är en klass som endast innehåller abstrakta metoder. Genom att använda gränssnittet...
Läs mer
en English
X