Matrice în PHP

Funcții în PHP
Sortare matrice în PHP

Matricele sunt un instrument puternic de manipulare a datelor în PHP. Matricele sunt un tip de structură de date care permite programatorilor să stocheze și să manipuleze mai multe valori într-o singură variabilă. Sunt incredibil de adaptabile și pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, de la liste de bază până la structuri de date complicate. Vom acoperi tot ce trebuie să știți pentru a stăpâni gestionarea matricelor PHP în acest ghid cuprinzător.

Înțelegerea elementelor de bază ale matricelor PHP

Există două tipuri principale de matrice în PHP: indexate și asociative.

Matrice indexate

Matricele indexate sunt realizate prin alocarea mai multor valori unei singure variabile, fiecare cu propriul index întreg. Ca exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

În acest exemplu, „măr” are indicele 0, „banana” are indicele 1 și „orange” are indicele 2. Aceste valori pot fi accesate utilizând indexul matricei, așa cum se vede mai jos:

echo $fruits[0]; // outputs "apple"

Matrice asociative

În schimb, tablourile asociative sunt construite prin alocarea de chei (șiruri sau numere) valorilor. Ca exemplu:

$person = array("name" => "John Smith", "age" => 30, "address" => "123 Main St.");

În acest exemplu, „nume” este setat la „John Smith”, „vârsta” este setată la „30”, iar „adresă” este setată la „123 Main St.”. Aceste valori pot fi accesate folosind cheile matricei, după cum urmează:

echo $person["name"]; // outputs "John Smith"

Crearea de tablouri

Există mai multe moduri de a crea matrice în PHP, inclusiv:

 • Utilizarea array() funcţie
 • Folosind parantezele pătrate []
 • Utilizarea range() funcţie

Utilizarea array() Funcţie

În PHP, metoda array() este cea mai des folosită tehnică pentru a genera o matrice. Ca exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

Folosind paranteze pătrate

De asemenea, puteți crea o matrice folosind paranteze drepte [] în PHP 5.4 și versiuni ulterioare. De exemplu:

Utilizarea range() Funcţie

range() funcția creează o matrice de numere într-un interval specificat. De exemplu:

Aceasta creează o serie de numere de la 1 la 10.

Accesarea elementelor matrice

Puteți accesa elementele unui tablou folosind indexul sau cheia elementului. De exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");
echo $fruits[0]; // outputs "apple"
$person = array("name" => "John Smith", "age" => 30, "address" => "123 Main St.");
echo $person["name"]; // outputs "John Smith"

Modificarea elementelor matricei

Puteți modifica elementele unui tablou atribuind o nouă valoare indexului sau cheii elementului. De exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");
$fruits[0] = "mango";

În acest exemplu, valoarea de la indicele 0 al matricei $fruits este schimbată din „apple” în „mango”.

În mod similar, pentru tablourile asociative:

$person = array("name" => "John Smith", "age" => 30, "address" => "123 Main St.");
$person["name"] = "Jane Doe";

Valoarea cheii „nume” din tabloul $person este schimbată din „John Smith” în „Jane Doe” în acest exemplu.

Manipulare avansată de matrice

După ce ați stăpânit elementele fundamentale ale matricelor, puteți trece la tehnici mai complexe de manipulare a matricelor.

Sortarea Arrays

PHP are o serie de funcții încorporate pentru sortarea tablourilor, inclusiv sort(), usort() și ksort (). Fiecare dintre aceste metode organizează elementele unei matrice într-un mod diferit și o puteți selecta pe cea care corespunde cel mai bine cerințelor dumneavoastră.

De exemplu:

sort($fruits);
print_r($fruits);

Aceasta va sorta elementele matricei $fruits în ordine alfabetică crescătoare.

Îmbinarea și îmbinarea matricelor

Puteți îmbina două sau mai multe matrice împreună folosind array_merge() functie, asa:

$fruits1 = array("apple", "banana");
$fruits2 = array("orange", "grapes");
$fruits = array_merge($fruits1, $fruits2);

Aceasta va genera o nouă matrice care conține toate intrările de la $fruits1 și $fruits2. De asemenea, puteți utiliza metoda array splice() pentru a șterge intrările dintr-o matrice, așa cum se vede mai jos:

array_splice($fruits, 1, 1);

Acest lucru va elimina elementul de la indexul 1 din tabloul $fruits.

Iterarea prin matrice

Puteți itera elementele unei matrice folosind o buclă for sau o buclă foreach, astfel:

for ($i = 0; $i < count($fruits); $i++) {
echo $fruits[$i];
}

or

foreach ($fruits as $fruit) {
echo $fruit;
}

Matrice de filtrare

Puteți filtra elementele unui tablou folosind array_filter() functie, asa:

$filtered = array_filter($fruits, function ($fruit) {
return $fruit != 'banana';
});

Aceasta va crea o nouă matrice care conține toate elementele $fruits, cu excepția „banane”.

Lucrul cu matrice imbricate

Matricele imbricate sunt matrice care includ una sau mai multe alte matrice. Ele pot fi utilizate pentru a stoca structuri de date sofisticate.

Crearea de matrice imbricate

Puteți crea o matrice imbricată incluzând o matrice ca element al altei matrice. De exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", array("orange", "grapes"));

Aceasta creează o matrice $fruits cu 3 elemente

, unde al treilea element este o matrice care conține „orange” și „struguri”.

Accesarea elementelor din matrice imbricate

Pentru a accesa un element dintr-o matrice imbricată, trebuie să furnizați indexul sau cheia elementului la fiecare nivel al matricei imbricate. Ca exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", array("orange", "grapes"));
echo $fruits[2][0]; // outputs "orange"

Modificarea elementelor din matrice imbricate

Puteți modifica un element dintr-o matrice imbricată specificând indexul sau cheia elementului în fiecare nivel al matricei imbricate. De exemplu:

$fruits = array("apple", "banana", array("orange", "grapes"));
$fruits[2][0] = "mango";

Valoarea de la indicele 0 al celui de-al treilea element (o matrice) din tabloul $fruits este schimbată din „orange” în „mango” în acest exemplu.

Iterarea prin matrice imbricate

Puteți itera prin elementele unei matrice imbricate folosind bucle imbricate. De exemplu:

foreach ($fruits as $fruit) {
  if (is_array($fruit)) {
    foreach ($fruit as $subFruit) {
      echo $subFruit;
    }
  } else {
    echo $fruit;
  }
}

Aceasta va scoate toate elementele matricei imbricate $fruits.

Funcții PHP Array încorporate

PHP are o serie de funcții încorporate pentru lucrul cu matrice. Următoarele sunt câteva dintre funcțiile cele mai utilizate în mod regulat:

 • count(): returnează numărul de elemente dintr-o matrice
 • sort(): sortează elementele unui tablou
 • implode(): convertește o matrice într-un șir
 • explode(): convertește un șir într-o matrice
 • array_keys(): returnează toate cheile unui tablou
 • array_values(): returnează toate valorile unui tablou
 • array_unique(): elimină valorile duplicate dintr-o matrice

Cele mai bune practici pentru lucrul cu matrice PHP

 • Alegerea tipului de date potrivit: este important să alegeți tipul de date potrivit pentru matricea dvs., deoarece poate avea un impact mare asupra performanței și utilizării memoriei.
 • Optimizarea performanței: evitați să utilizați matrice mari sau să efectuați operațiuni complexe asupra acestora, deoarece acestea pot cauza probleme de performanță.
 • Gestionarea erorilor și depanare: verificați întotdeauna erorile și remediați codul atunci când lucrați cu matrice.
 • Considerații de securitate: fiți conștienți de potențialele probleme de securitate atunci când lucrați cu matrice, cum ar fi injecția SQL și scriptingul între site-uri.

Exemple reale de utilizare a matricelor

 • Stocarea și extragerea datelor dintr-o bază de date: tablourile sunt frecvent utilizate pentru a stoca datele preluate dintr-o bază de date și apoi folosite pentru a le afișa pe o pagină web.
 • Dezvoltarea unei aplicații de bază pentru liste de activități: într-o aplicație de listă de activități, matricele pot fi utilizate pentru a stoca și gestiona o listă de sarcini.
 • Crearea unui formular de contact: matrițele pot fi utilizate pentru a stoca și valida datele trimise printr-un formular de contact.
 • Crearea unui coș de cumpărături simplu: Arrays poate fi folosit pentru a stoca și gestiona articolele dintr-un coș de cumpărături.

Q & A

Î: Care sunt cele două tipuri principale de matrice în PHP?
R: Cele două tipuri principale de matrice în PHP sunt matricele indexate și matricele asociative.

Î: Cum se creează o matrice indexată în PHP?
R: Pentru a crea o matrice indexată în PHP, puteți utiliza array() funcție sau paranteze drepte [] în PHP 5.4 și versiuni ulterioare. De exemplu: $fruits = array("apple", "banana", "orange");

Î: Cum accesați un element dintr-o matrice indexată?
R: Pentru a accesa un element dintr-o matrice indexată, puteți utiliza indexul elementului. De exemplu: $fruits = array("apple", "banana", "orange"); echo $fruits[0]; // outputs "apple"

Î: Cum se creează o matrice asociativă în PHP?
R: Pentru a crea o matrice asociativă în PHP, puteți utiliza array() funcția și atribuirea tastelor la valori. De exemplu: $person = array("name" => "John Smith", "age" => 30, "address" => "123 Main St.");

Î: Cum accesați un element dintr-o matrice asociativă?
R: Pentru a accesa un element dintr-un tablou asociativ, puteți folosi cheia elementului. De exemplu: $person = array("name" => "John Smith", "age" => 30, "address" => "123 Main St."); echo $person["name"]; // outputs "John Smith"

Î: Ce este o matrice imbricată?
R: O matrice imbricată este o matrice care conține una sau mai multe matrice în interiorul său. Sunt utile pentru stocarea structurilor complexe de date.

Î: Cum repetați printr-o matrice imbricată?
R: Pentru a itera printr-o matrice imbricată, puteți utiliza bucle imbricate. De exemplu: foreach ($fruits as $fruit) { if (is_array($fruit)) { foreach ($fruit as $subFruit) { echo $subFruit; } } else { echo $fruit; } }

Î: Care este funcția de sortare a unei matrice în PHP?
R: Funcția încorporată pentru sortarea unui tablou în PHP este sort(). De exemplu: sort($fruits);

Î: Care este funcția de a elimina duplicatele dintr-o matrice în PHP?
R: Funcția încorporată pentru a elimina duplicatele dintr-o matrice în PHP este array_unique(). De exemplu: $unique = array_unique($fruits);

Î: Care sunt cele mai bune practici de reținut atunci când lucrați cu matrice PHP?
R: Când aveți de-a face cu matrice PHP, unele dintre cele mai bune practici includ selectarea tipului de date adecvat, maximizarea eficienței, gestionarea erorilor și depanarea și luarea în considerare a oricăror riscuri de securitate.

Exerciții

 1. Creați o matrice care să conțină numerele de la 1 la 10.
 2. Creați un script pentru a scoate cel de-al treilea membru al unui tablou.
 3. Creați un script care adaugă 5 la sfârșitul unui tablou.
 4. Creați un script care caută într-o matrice cea mai mare valoare și o pune într-o variabilă.
 5. Creați un script care sortează o matrice descendent.

răspunsuri:

 1. $numere = interval(1,10);
 2. echo $array[2];
 3. $matrice[] = 5;
 4. $cel mai mare = max($matrice);
 5. rsort($array);


Funcții în PHP
Sortare matrice în PHP
închide

Rămâneți la curent cu PHP!

Nu trimitem spam!

en English
X
Derulaţi în sus