Funcția PHP array_walk().

Funcția PHP array_unshift().
Funcția PHP array_walk_recursive().

Funcția array_walk iterează printr-o matrice de elemente și transmite cheia și valoarea fiecărui element unei funcții definite de utilizator. Cheile și valorile matricei sunt parametrii funcției definite de utilizator.

Putem schimba valoarea în funcția definită de utilizator prin trecerea primului parametru ($value) ca referință (&$value).

Care este sintaxa funcției array_walk în PHP?

array_walk(array, myfunction, parameter...)
parametriiDetalii
mulțimeMatricea prin care parcurgeți – Obligatoriu
funcția_meaFuncția definită de utilizator pentru cheile și valorile matricei – Obligatorie
parametru,…Definește parametrii pentru funcția definită de utilizator – Opțional
Funcția array_walk în PHP

Exemple de funcție array_walk

Exemplu 1. Exemplu de array_walk cu parametru.

<?php
function my_function($value,$key,$param)
{
echo "$key $param $value";
}
$arr=array("a"=>"R","b"=>"G","c"=>"B");
array_walk($arr,"my_function","contains value");
?>

Exemplu 2. Modificați valoarea elementului de matrice în cadrul funcției definite de utilizator array_walk.

<?php
function my_function(&$value,$key)
{
$value="Red";
}
$arr=array("a"=>"R","b"=>"G","c"=>"B");
array_walk($arr,"my_function");
print_r($arr);
?>
Funcția PHP array_unshift().
Funcția PHP array_walk_recursive().

Rămâneți la curent cu PHP!

Nu trimitem spam!

en English
X
Derulaţi în sus