Cuvânt cheie global PHP

PHP dacă cuvânt cheie
Funcția PHP Cuvânt cheie

În acest articol, veți învăța cum să obțineți valoarea din variabilele care au sferă globală.

exemple ale funcției GLOBAL

Exemplu 1. În acest exemplu, folosim o variabilă globală într-o funcție.

<?php
$x = 5;
function add($y) {
  global $x;
  return $x + $y;
}

echo "$x + 5 is " . add(5);
?>
PHP dacă cuvânt cheie
Funcția PHP Cuvânt cheie

Rămâneți la curent cu PHP!

Nu trimitem spam!

en English
X
Derulaţi în sus