PHP-directoryfuncties

P

PHP-directoryfuncties maken interactie met de systeemdirectory's/-mappen mogelijk. Ze zijn gewend om met zowel mappen als de inhoud van de map om te gaan.

Voor het gebruik van de directoryfuncties is geen installatie vereist. Ze maken deel uit van de kerntaal.

chdir()Wijzig de huidige map
chroot() Wijzig de hoofdmap
geslotenir()Sluit een directory-handle
dir ()Een exemplaar van de klasse Directory ophalen
getcwd ()De huidige werkmap ophalen
opendir()Open een directory-handle
leesmap()Een item ophalen uit een directory-handle
terugspoelen()Een directory-handle resetten
scandir()Een reeks bestanden en mappen van een opgegeven map ophalen
PHP-functies voor mappen

Voeg commentaar toe

Tutor netwerk

Leer PHP van A tot Z