PHP ucfirst() प्रकार्य

PHP ट्रिम () प्रकार्य
PHP ucwords() प्रकार्य

php मा UCFIRST() प्रकार्य को वाक्य रचना के हो?

ucfirst(string)
प्यारामिटरविवरण
stringआवश्यक छ। रूपान्तरण गर्न स्ट्रिङ निर्दिष्ट गर्दछ
PHP UCFIRST() विधि

UCFIRST() प्रकार्यका उदाहरणहरू

उदाहरण 1। यस उदाहरणमा, हामी "hello" को पहिलो क्यारेक्टरलाई अपरकेसमा रूपान्तरण गर्छौं।

<?php
echo ucfirst("hello world!");
?>
PHP ट्रिम () प्रकार्य
PHP ucwords() प्रकार्य

PHP को बारेमा अप-टु-डेट रहनुहोस्!

हामी स्प्याम गर्दैनौं!

en English
X
माथि स्क्रोल गर्नुहोस्