PHP strlen() प्रकार्य

PHP stristr() प्रकार्य
PHP strnatcasecmp() प्रकार्य

php मा STRLEN() प्रकार्यको सिन्ट्याक्स के हो?

strlen(string)
प्यारामिटरविवरण
stringआवश्यक छ। जाँच गर्न स्ट्रिङ निर्दिष्ट गर्दछ
PHP STRLEN() विधि

STRLEN() प्रकार्यका उदाहरणहरू

उदाहरण 1। यस उदाहरणमा, हामी "हेलो" स्ट्रिङको लम्बाइ फर्काउँछौं।

<?php
echo strlen("Hello");
?>

उदाहरण 2। यस उदाहरणमा, हामी "हेलो वर्ल्ड" स्ट्रिङको लम्बाइ फर्काउँछौं।

<?php
echo strlen("Hello World");
?>
PHP stristr() प्रकार्य
PHP strnatcasecmp() प्रकार्य

PHP को बारेमा अप-टु-डेट रहनुहोस्!

हामी स्प्याम गर्दैनौं!

en English
X
माथि स्क्रोल गर्नुहोस्