PHP str_split() प्रकार्य

PHP str_shuffle() प्रकार्य
PHP str_word_count() प्रकार्य

PHP मा STR_SPLIT()FUNCTION को सिन्ट्याक्स के हो?

str_split(string,length)
प्यारामिटरविवरण
stringआवश्यक छ। विभाजन गर्न स्ट्रिङ निर्दिष्ट गर्दछ
लम्बाइऐच्छिक। प्रत्येक एरे तत्वको लम्बाइ निर्दिष्ट गर्दछ। पूर्वनिर्धारित 1 हो
PHP STR_SPLIT() विधि

STR_SPLIT() प्रकार्यका उदाहरणहरू

उदाहरण 1। यस उदाहरणमा, हामीले स्ट्रिङ "हेलो" लाई एरेमा विभाजन गर्छौं।

<?php
print_r(str_split("Hello"));
?>

उदाहरण 2। यस उदाहरणमा, हामी लम्बाई प्यारामिटर प्रयोग गर्दछौं।

<?php
print_r(str_split("Hello",3));
?>
PHP str_shuffle() प्रकार्य
PHP str_word_count() प्रकार्य

PHP को बारेमा अप-टु-डेट रहनुहोस्!

हामी स्प्याम गर्दैनौं!

en English
X
माथि स्क्रोल गर्नुहोस्