PHP mysqli fetch_object() प्रकार्य

PHP mysqli fetch_row() प्रकार्य
PHP लम्बाइ / mysqli_fetch_lengths() प्रकार्य

php मा प्रकार्य को वाक्य रचना के हो?

प्रकार्यका उदाहरणहरू

उदाहरण 1। यस उदाहरणमा, हामी

PHP mysqli fetch_row() प्रकार्य
PHP लम्बाइ / mysqli_fetch_lengths() प्रकार्य

PHP को बारेमा अप-टु-डेट रहनुहोस्!

हामी स्प्याम गर्दैनौं!

en English
X
माथि स्क्रोल गर्नुहोस्