PHP द्वारा समर्थित समय क्षेत्रहरू

PHP XML पार्सर प्रकार्यहरू
PHP सन्दर्भहरू

यस पृष्ठमा, तपाईंले PHP द्वारा समर्थित सबै समय क्षेत्रहरू फेला पार्नुहुनेछ। टाइमजोनहरू तिनीहरूको क्षेत्रहरू अनुसार सूचीबद्ध छन् ताकि तपाईंले क्षेत्र अनुसार इच्छित फेला पार्न सक्नुहुन्छ।

अफ्रिका

अफ्रिका / अबिद्जनअफ्रिका / आक्राअफ्रिका/एडिस_अबाबाअफ्रिका / अल्जियर्सअफ्रिका / आस्मारा
अफ्रिका/अस्मेराअफ्रिका / बामाकोअफ्रिका / बांगुइअफ्रिका / बंजुलअफ्रिका / बिसाउ
अफ्रिका / ब्लानटाएरअफ्रिका / ब्राज्जाविलेअफ्रिका / बुजुम्बुराअफ्रिका / कायरोअफ्रिका / क्यासाब्लान्का
अफ्रिका / क्वेटाअफ्रिका / कोनाक्रीअफ्रिका / डकारअफ्रीका / डार_स_सलामअफ्रिका / Djibouti
अफ्रिका / दोउआलाअफ्रिका/El_Aaiunअफ्रिका / फ्रिटाउनअफ्रिका / गबोरोनअफ्रिका / हरारे
अफ्रिका / जोहानसबर्गअफ्रिका / Jubaअफ्रिका / काम्पालाअफ्रिका / खार्तुमअफ्रिका / किगली
अफ्रिका / किंशासाअफ्रिका / लागोसअफ्रिका / लिब्रेविलअफ्रिका / लोमअफ्रिका / लुआन्डा
अफ्रिका / लबुम्बाशिअफ्रिका / लुसाकाअफ्रिका / मालाबोअफ्रिका / मापुटोअफ्रिका / मासेरु
अफ्रिका / बाबानेअफ्रिका / मोगादिसुअफ्रिका / मोन्रोभियाअफ्रिका / नैरोबीअफ्रिका / नजामेना
अफ्रिका / निआमीअफ्रिका / नुआकचोटअफ्रिका / औगाडौगूअफ्रिका / पोर्टोनोभोअफ्रिका/साओ_टोम
अफ्रिका/टिम्बक्टुअफ्रिका / ट्रिपोलीअफ्रिका / टुनिसअफ्रिका / विन्धोएक 


अमेरिका

अमेरिका / आदकअमेरिका / एङ्कोरेजअमेरिका / आङ्गुइला
अमेरिका / एन्टिगुवाअमेरिका / अरागुआइनाअमेरिका/अर्जेन्टिना/ब्युनोस_एर्स
अमेरिका / अर्जेन्टिना / क्याटामार्काअमेरिका/अर्जेन्टिना/कोमोडरिवाडाभियाअमेरिका / अर्जेन्टिना / कोर्डोबा
अमेरिका / अर्जेन्टिना / जुजुइअमेरिका/अर्जेन्टिना/ला_रियोजाअमेरिका / अर्जेन्टिना / मेन्डोजा
अमेरिका/अर्जेन्टिना/रियो_गैलेगोसअमेरिका / अर्जेन्टिना / Saltaअमेरिका/अर्जेन्टिना/सान_जुआन
अमेरिका/अर्जेन्टिना/सान_लुइसअमेरिका / अर्जेन्टिना / ट्युक्युम्यानअमेरिका / अर्जेन्टिना / उसुइया
अमेरिका / आरूबाअमेरिका / एसुन्सिओनअमेरिका / एन्टिगुवा
अमेरिका/अटकाअमेरिका / बहियाअमेरिका/बाहिया_बन्देरास
अमेरिका / बार्बाडोसअमेरिका / बेलेमअमेरिका / बेलिज
अमेरिका / क्यानकुनअमेरिका/बोआ_भिस्टाअमेरिका / बोगोटा
अमेरिका / बोइसेअमेरिका/ब्युनोस_एर्सअमेरिका/क्याम्ब्रिज_बे
अमेरिका/Campo_Grandeअमेरिका / क्यानकुनअमेरिका / काराकास
अमेरिका/क्याटामार्काअमेरिका / केइन्नेअमेरिका / केम्यान
अमेरिका / शिकागोअमेरिका / चिहुवाहुवाअमेरिका / कोरल हार्बर
अमेरिका/कोर्डोबाअमेरिका / कोस्टा_रिकाअमेरिका / क्रेस्टन
अमेरिका / क्यूआबाअमेरिका / करकाउअमेरिका / डेनमार्कशॉन
अमेरिका / डव्सन्अमेरिका/डसन_क्रीकअमेरिका / डेन्वर
अमेरिका / डेट्रोइटअमेरिका / डोमिनिकाअमेरिका / एडमन्टन
अमेरिका / एइरुनेपअमेरिका/एल_साल्भाडोरअमेरिका / Ensenada
अमेरिका / फोर्ट_वेनअमेरिका / फोर्टालेजाअमेरिका/ग्लेस_बे
अमेरिका / गोडथाबअमेरिका/हंस_बेअमेरिका / ग्रैंड_टर्क
अमेरिका / ग्रेनाडाअमेरिका / ग्वाडेलोपअमेरिका / ग्वाटेमाला
अमेरिका / ग्वायेक्विलअमेरिका / गुयानाअमेरिका / हलिफ्याक्स
अमेरिका / हवानाअमेरिका / हर्मोसिलोअमेरिका / इन्डियाना / इन्डियानापोलिस
अमेरिका / इन्डियाना / नोक्सअमेरिका / इन्डियाना / मरेन्गोअमेरिका / इन्डियाना / पीटर्सबर्ग
अमेरिका/इंडियाना/टेल_सिटीअमेरिका / इन्डियाना / भिभेअमेरिका / इन्डियाना / वेवेय
अमेरिका / इन्डियाना / विनम्याकअमेरिका / इन्डियानापोलिसअमेरिका / इनुभिक
अमेरिका / इक्वालुइटअमेरिका / जमाइकाअमेरिका/जुजुय
अमेरिका / ज्युनेउअमेरिका / केंटकी / लुइसविलअमेरिका / केंटकी / मोन्टिसेलो
अमेरिका/Knox_INअमेरिका / Kralendijkअमेरिका/ला_पाज
अमेरिका / लिमाअमेरिका / लस_एंगेल्सअमेरिका / लुइसभिल
अमेरिका/लोअर_प्रिन्सअमेरिका / मैसीओअमेरिका / मनागुवा
अमेरिका / मानसअमेरिका / मारिगोटअमेरिका / मार्टीनिक
अमेरिका / Matamorosअमेरिका / मज़ाट्लनअमेरिका/मेन्डोजा
अमेरिका / मेनोमिनीअमेरिका / मेरिडाअमेरिका / मेलाक्टला
अमेरिका/मेक्सिको_सिटीअमेरिका / मिक्वेलोनअमेरिका / मन्कटन
अमेरिका / मोन्टेरेरीअमेरिका / मोन्टेभिडियोअमेरिका / मोन्ट्रियल
अमेरिका / मोन्टसेराटअमेरिका / नासाउअमेरिका / नयाँ_र्क
अमेरिका / निपिगोनअमेरिका / नोमअमेरिका / नोरोन्हा
अमेरिका/उत्तरी_डाकोटा/बेउलाहअमेरिका/उत्तरी_डाकोटा/केन्द्रअमेरिका/उत्तरी_डाकोटा/न्यु_सलेम
अमेरिका / Ojinagaअमेरिका / पनामाअमेरिका / पाङ्गनिर्टुङ
अमेरिका / पारामारिबोअमेरिका / फिनिक्सअमेरिका / पोर्ट-आउ-प्रिन्स
अमेरिका/पोर्ट_अफ_स्पेनअमेरिका/पोर्टो_एकरअमेरिका/पोर्टो_वेल्हो
अमेरिका/पुर्टो_रिकोअमेरिका/रेनी_रिभरअमेरिका/रान्किन_इनलेट
अमेरिका / रिसीफीअमेरिका / रेजिनाअमेरिका / बेलेम
अमेरिका/रियो_ब्रान्कोअमेरिका/रोसारियोअमेरिका / सान्ता_इसाबेल
अमेरिका / Santarémअमेरिका / सान्टियागोअमेरिका/स्यान्टो_डोमिंगो
अमेरिका / साओ_पाउलोअमेरिका / स्कोरस्बायसंडअमेरिका/शिपरोक
अमेरिका / सिट्काअमेरिका/सेन्ट_बार्थेलेमीअमेरिका/सेन्ट जोन्स
अमेरिका/सेन्ट किट्सअमेरिका/सेन्ट_लुसियाअमेरिका/सेन्ट_थोमस
अमेरिका/सेन्ट_भिन्सेन्टअमेरिका/स्विफ्ट_करेन्टअमेरिका / टेगुसिगाल्पा
अमेरिका / थुलेअमेरिका / थन्डर_बेअमेरिका / टिजुवाना
अमेरिका / टोरन्टोअमेरिका / र्टोटोलाअमेरिका / वैंकूवर
अमेरिका/भर्जिनअमेरिका / व्हाइटहर्सअमेरिका / विन्निपेग
अमेरिका / याकुटाटअमेरिका / येलोनाइफ 

अन्टार्कटिका

अन्टार्कटिका / केसीअन्टार्कटिका / डेविसअन्टार्कटिका / DumontDUrvilleअन्टार्कटिका / Macquarieअन्टार्कटिका / माव्सन
अन्टार्कटिका / मैक्मुर्डोअन्टार्कटिका / पाल्मरअन्टार्कटिका / रोथेराअन्टार्कटिका/दक्षिण_ध्रुवअन्टार्कटिका / सायोवा
अन्टार्कटिका / वोस्तोक    

आर्कटिक

आर्कटिक / लङ्गएयरबेन

एशिया

एशिया / एडेनएशिया / अल्माटीएशिया / अम्मानएशिया / अन्डेरएशिया / अक्टो
एशिया / अकटोबेएशिया / आश्गाबाटएशिया/अशखाबादएशिया / बग्दादएशिया / बाहरेन
एशिया / बाकुएशिया / बैंककएशिया / बेरुतएशिया / बिसकेकएशिया / ब्रुनाई
एशिया/कलकत्ताएशिया / छौबाल्सनएशिया/चोङकिङएशिया/चुङकिङएशिया / कोलम्बो
एशिया/डाक्काएशिया / दमास्कसएशिया / ढाकाएशिया / डिल्लीएशिया / दुबई
एशिया / दुशानबाएशिया / गाजाएशिया/हार्बिनएशिया / हेब्रोनएशिया / हो_चि_मिन्ह
एशिया/हङकङएशिया / होव्डएशिया / इर्कुत्स्कएशिया/इस्तानबुलएशिया / जकार्ता
एशिया / जयापुराएशिया / यरूशलेमएशिया / काबुलएशिया / कामचट्काएशिया / कराची
एशिया/काशगरएशिया / काठमाडौँएशिया/काठमाडौंएशिया / Khandygaएशिया / कोलकाता
एशिया / क्रास्नायार्स्कएशिया/ क्वालालम्पुरएशिया / कुचिङ्एशिया / कुवेतएशिया/मकाओ
एशिया / मकाउएशिया / मगदानएशिया / मकास्सरएशिया / मनिलाएशिया / मस्कट
एशिया / निकोसियाएशिया / Novokuznetskएशिया / नोवोसिबिर्स्कएशिया / ओम्स्कएशिया / मौखिक
एशिया/नोम_पेन्हएशिया / पोन्टियानकएशिया / प्योङयाङएशिया / कतारएशिया / क्विजिलोर्दा
एशिया/रंगुनएशिया / रियादएशिया/साइगनएशिया / सखलिनएशिया / समरकान्द
एशिया / सियोलएशिया / संघाईएशिया / सिंगापुरएशिया / ताइपेएशिया / ताशकहरुट
एशिया / बिलिसीएशिया / तेहरानएशिया/टेल_अभिभएशिया/थिम्बुएशिया / थिम्पु
एशिया / टोकियोएशिया/उजुङ_पान्डाङएशिया / उल्लनबटरAsia/Ulan_Batorएशिया / उरुम्की
एशिया / Ust-Neraएशिया / विएंताइनएशिया / ब्लाडिवोस्टोकएशिया / याकुत्स्कएशिया / येकाटरिनबर्ग
एशिया / येरेवान    

अटलांटिक

एटलान्टिक / अजोरेसएटलान्टिक / बर्मुडाएटलान्टिक / क्यानरीएट्लान्टिक/केप_भर्डेएट्लान्टिक/फेरो
एटलान्टिक / फरोएट्लान्टिक/जन_मायनएटलान्टिक / मेडिराएटलान्टिक / रेकजाविकएट्लान्टिक/दक्षिण_जर्जिया
एट्लान्टिक/सेन्ट_हेलेनाएटलान्टिक / स्टान्ली   

अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलिया/ACTअष्ट्रेलिया / एडिलेडअष्ट्रेलिया / ब्रिस्बानेअस्ट्रेलिया/ब्रोकन_हिलअष्ट्रेलिया/क्यानबेरा
अष्ट्रेलिया / ब्रिस्बानेअष्ट्रेलिया / डार्विनअष्ट्रेलिया / अदेलाइदेअष्ट्रेलिया / होबर्टअस्ट्रेलिया/LHI
अष्ट्रेलिया / लिन्डेम्यानअष्ट्रेलिया/लर्ड_हाउअष्ट्रेलिया / मेलबोर्नअष्ट्रेलिया/उत्तरअस्ट्रेलिया/NSW
अष्ट्रेलिया / पर्थअष्ट्रेलिया/क्वीन्सल्याण्डअष्ट्रेलिया/दक्षिणअष्ट्रेलिया / सिड्नीअस्ट्रेलिया/तास्मानिया
अष्ट्रेलिया/भिक्टोरियाअष्ट्रेलिया/पश्चिमअस्ट्रेलिया/यानकोविना  

युरोप

युरोप / एम्स्टर्डमयुरोप / Andorraयुरोप / एथेन्सयुरोप/बेलफास्टयुरोप / बेलग्रेड
युरोप / बर्लिनयुरोप / ब्राटिस्लवायुरोप / ब्रसेल्सयुरोप / बुकारेस्टयुरोप / बुडापेस्ट
युरोप / बुसियुरोप / चिसिनउयुरोप / कोपेनहेगनयूरोप / डब्लिनयुरोप / जिब्राल्टर
युरोप / गुएर्नेसीयुरोप / हेलसिन्कीयुरोप/आइसल_अफ_म्यानयुरोप / इस्तांबुलयुरोप / जर्सी
युरोप / कालीनिन्गार्डयुरोप / कीवयुरोप / लिस्बनयुरोप / जबल्जानायुरोप / लन्डन
युरोप / लक्समबर्गयुरोप / मैड्रिडयुरोप / माल्टायुरोप / म्यारिह्यामयुरोप / मिन्स्क
युरोप / मोनाकोयुरोप / मास्कोयुरोप/निकोसियायुरोप / ओस्लोयुरोप / पेरिस
यूरोप / एन्डोरायुरोप / प्रागयुरोप / रीगायुरोप / रोमयुरोप / समारा
युरोप/सान_मारिनोयुरोप / साराजेवोयुरोप / सिमफरोपोलयूरोप / स्कोप्जेयुरोप / सोफिया
युरोप / स्टकहोमयुरोप / तेलिनयुरोप / टिरानेयुरोप/टिरास्पोलयुरोप / उजगोरोड
युरोप / वादुजयुरोप / भेटिकनयुरोप / भियनायुरोप / भिल्नियसयुरोप / बेलग्रेड
युरोप / वरसयुरोप / जाग्रेबयुरोप / जापोरोझेयुरोप / जुरिच 

भारतीय

भारतीय / एन्टानानारिवोभारतीय / कागोस्भारतीय / क्रिसमसभारतीय / कोकोसभारतीय / कोमोरो
भारतीय / करगुएलेनभारतीय / माहेभारतीय / माल्दिभ्सभारतीय / माउरिटिअसभारतीय / मायोट्टे
भारतीय / पुनर्मिलन    

प्रशान्त

प्यासिफिक / एपियाप्यासिफिक / अकल्याण्डप्यासिफिक / च्याथमप्यासिफिक / चुकप्यासिफिक / इस्टर
प्यासिफिक / इफेटप्यासिफिक / इन्डरबरीप्यासिफिक / फाकाओफाप्यासिफिक / फिजीप्यासिफिक / फनाफुटि
प्यासिफिक / गालापागोसप्यासिफिक / गैंबियरप्यासिफिक / ग्वाडलकनेलप्यासिफिक / गुवामप्यासिफिक / होनोलुलु
प्यासिफिक/जोनस्टनप्यासिफिक / किरितिमाटीप्यासिफिक / कोस्राएप्यासिफिक / क्वाजालीनप्यासिफिक / मजुरो
प्यासिफिक / मार्कससप्यासिफिक / मिडवेप्यासिफिक / नाउरूप्यासिफिक / नियुप्यासिफिक / नरफल्क
प्यासिफिक / नोउमियाप्यासिफिक/पागो_पागोप्यासिफिक / पलाउप्यासिफिक / पिटकोर्नप्यासिफिक / पोनपेइ
प्यासिफिक/पोनापप्यासिफिक/पोर्ट_मोरेस्बीप्यासिफिक / रैरटांगाप्यासिफिक / साइपनप्यासिफिक/सामोआ
प्यासिफिक / टाहिटीप्यासिफिक / टारावाप्यासिफिक / टोङ्गाटापुप्यासिफिक/ट्रकप्यासिफिक / जागा
प्यासिफिक / वालिसप्यासिफिक/याप
PHP XML पार्सर प्रकार्यहरू
PHP सन्दर्भहरू
en English
X
माथि स्क्रोल गर्नुहोस्