Fungsi dan Simbol Ungkapan Biasa PHP

P

Fungsi Ungkapan Biasa membolehkan anda mencari corak tertentu dalam rentetan dan menggantikannya dengan beberapa corak/rentetan lain.

Pada halaman ini, anda akan menemui fungsi ungkapan biasa, maklumat relatifnya seperti aksara/simbol khas dan maknanya.

fungsiDeskripsi
preg_filter()Dapatkan rentetan atau tatasusunan dengan padanan corak diganti, tetapi hanya jika padanan ditemui
preg_grep()Dapatkan tatasusunan elemen daripada tatasusunan input yang sepadan dengan corak
preg_last_error()Dapatkan kod ralat yang menunjukkan sebab panggilan ungkapan biasa terakhir gagal
preg_match ()Dapatkan padanan pertama corak dalam rentetan
preg_match_all()Dapatkan semua padanan corak dalam rentetan
preg_replace ()Dapatkan rentetan ialah padanan corak yang digantikan dengan subrentetan. Nilai subrentetan dikembalikan oleh fungsi panggil balik.
preg_replace_callback ()Dapatkan rentetan di mana semua padanan ungkapan digantikan dengan subrentetan. Nilai subrentetan dikembalikan oleh fungsi panggil balik.
preg_replace_callback_array()Dapatkan rentetan di mana semua padanan setiap ungkapan digantikan dengan subrentetan. Nilai subrentetan dikembalikan oleh fungsi panggil balik.
preg_split ()Putuskan rentetan berdasarkan ungkapan biasa dan kembalikan sekatan rentetan sebagai tatasusunan
preg_quote()Letakkan garis miring ke belakang di hadapan aksara yang mempunyai makna istimewa dalam ungkapan biasa
Fungsi PHP Regex

Pengubah suai dalam Regex

Pengubah suai mentakrifkan kelakuan mencari corak dalam rentetan.

PerubahanDeskripsi
icarian tidak sensitif huruf besar-besaran untuk corak
mCari dalam berbilang baris. Iaitu, cari corak padanan pada permulaan atau penghujung setiap baris
uMendayakan padanan yang betul bagi corak yang dikodkan UTF-8
Pengubah Ubah Ungkapan

Corak Regex

Tanda kurung menentukan julat aksara untuk mencipta corak.

[abc]Cari watak daripada item antara kurungan
[^ abc]Cari aksara BUKAN antara kurungan
[0-9]Cari watak dari 0 hingga 9
Corak Ekspresi Biasa

Aksara Meta Regex

Metacharacters ialah aksara dengan makna istimewa:

MetakarakterDeskripsi
|Cari padanan untuk mana-mana satu corak yang dipisahkan oleh |
.Cari satu contoh mana-mana watak
^Cari padanan sebagai permulaan rentetan
$Cari padanan di hujung rentetan
\dCari digit
\sCari aksara ruang putih
\bCari padanan pada permulaan perkataan
\ uxxxxCari aksara Unicode yang diberikan oleh nombor heksadesimal XXXX
Metacharacters dalam PHP regex

Pengkuantiti dalam Regex

Kuantiti ditakrifkan oleh pengkuantiti.

KuantatorDeskripsi
n+Cari rentetan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu n
n* Cari rentetan yang mengandungi sifar atau lebih kejadian n
n? Cari rentetan yang mengandungi sifar atau satu kejadian n
n{x} Cari rentetan yang mengandungi urutan X n's
n{x,y} Cari rentetan yang mengandungi urutan X hingga Y n's
n{x,} Cari rentetan yang mengandungi urutan sekurang-kurangnya X n's
Pembilang

Add comment

Rangkaian Tutor

Belajar PHP dari A hingga Z