Pengendalian Fail dalam PHP

F

Pengendalian fail ialah bahagian penting dalam mana-mana aplikasi sama ada aplikasi desktop atau aplikasi berasaskan web. Memandangkan kami sedang mempelajari pembangunan web menggunakan PHP, jadi dalam tutorial ini, kami akan mempelajari pengendalian fail dalam PHP.

Bagaimana untuk membaca fail dalam PHP?

PHP menyediakan kaedah fopen() untuk membuka dan membaca kandungan fail.

Fungsi Fopen() ialah alternatif fungsi php readfile() dan dimuatkan dengan lebih banyak ciri.

Fail sampel, kami akan gunakan untuk tutorial fail PHP ini dinamakan my_dictionary.txt. Kandungannya diberikan di bawah. Fail itu mengandungi beberapa akronim berkaitan teknologi diikuti dengan bentuk penuhnya.

ACID = Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ACL = Access Control List
ADC = Analog-to-Digital Converter
ADF = Automatic Document Feeder
ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line
AFP = Apple Filing Protocol
AGP = Accelerated Graphics Port
AIFF = Audio Interchange File Format
AIX = Advanced Interactive Executive
ALU = Arithmetic Logic Unit

fungsi fopen menerima dua parameter. Parameter pertama ialah nama fail untuk dibuka dan parameter kedua ialah mod di mana fail harus dibuka seperti mod baca atau tulis. Jika fungsi ini berjaya membuka fail, ia mengembalikan pemegangnya. Sekiranya berlaku kegagalan, anda boleh mencetak mesej seperti dalam contoh berikut.

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
fclose($myfile);
?>

Nota – fail boleh menjadi punca kebocoran memori.

Pastikan diri anda sangat fokus semasa bekerja dengan fail. Fail adalah bahagian penting dalam pembangunan. Jika anda tidak mempunyai latihan yang mencukupi untuk bekerja dengan fail, anda mungkin akan mengedit, mengalih keluar atau mengisi fail dengan sampah.

ModDeskripsi
rBuka fail untuk baca sahaja. Penunjuk fail bermula pada permulaan fail
wBuka fail untuk tulis sahaja. Memadamkan kandungan fail atau mencipta fail baharu jika ia tidak wujud. Penunjuk fail bermula pada permulaan fail
aBuka fail untuk tulis sahaja. Data sedia ada dalam fail disimpan. Penunjuk fail bermula pada penghujung fail. Mencipta fail baharu jika fail itu tidak wujud
xMencipta fail baharu untuk tulis sahaja. Mengembalikan FALSE dan ralat jika fail sudah wujud
r+Buka fail untuk membaca/tulis. Penunjuk fail bermula pada permulaan fail
w+Buka fail untuk membaca/tulis. Memadamkan kandungan fail atau mencipta fail baharu jika ia tidak wujud. Penunjuk fail bermula pada permulaan fail
a+Buka fail untuk membaca/tulis. Data sedia ada dalam fail disimpan. Penunjuk fail bermula pada penghujung fail. Mencipta fail baharu jika fail itu tidak wujud
x+Mencipta fail baharu untuk dibaca/tulis. Mengembalikan FALSE dan ralat jika fail sudah wujud
Mod membuka fail

Bagaimana untuk mendapatkan saiz fail dalam PHP?

filesize(filename) ialah fungsi yang mengembalikan saiz fail. Ia menerima laluan ke fail bersama-sama dengan nama dan sambungannya.

Bagaimana untuk membaca fail dalam PHP?

fungsi fread() membaca kandungan fail yang terbuka. Fungsi ini menerima dua parameter, parameter pertama ialah nama fail untuk dibaca dan parameter kedua ialah bilangan bait untuk dibaca daripada fail.

Contoh

fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));

Bagaimana untuk menutup fail yang dibuka dalam PHP?

Fungsi fclose() digunakan untuk menutup fail yang dibuka. Ramai pembangun terlupa untuk menutup fail yang dibuka yang mengakibatkan kebocoran memori dan ralat lain. Fungsi ini mengambil satu parameter, iaitu nama fail untuk ditutup.

Contoh

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r");
// some code to be executed....
fclose($myfile);
?>

Bagaimana untuk membaca satu baris dari fail dalam PHP?

Fread fungsi diterangkan dalam bahagian di atas yang membaca fail bermula dari lokasi 0 hingga saiz yang ditentukan. Walau bagaimanapun, fungsi fgets() membaca satu baris daripada fail.

Contoh

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fgets($myfile);
fclose($myfile);
?>

Bagaimana untuk menyemak akhir fail dalam PHP?

feof() mengembalikan penghujung fail. Fungsi ini berguna kerana ia boleh membantu untuk mengulang kandungan fail bermula dari 0 indeks fail, hingga ke penghujung yang sebenarnya merupakan penghujung fail.

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
// Output one line until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
  echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>

Bagaimana untuk membaca aksara fail tunggal dari fail?

Fungsi fgetc() digunakan untuk membaca satu aksara daripada fail yang dibuka. Lihat contoh di bawah.

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
// Output one character until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
  echo fgetc($myfile);
}
fclose($myfile);
?>

Ingat itu, memanggil fungsi fgetc menggerakkan penuding fail ke aksara seterusnya. Begitu juga, memanggil fungsi fgets, penuding fail bergerak ke baris seterusnya.

Bagaimana untuk membuat fail dalam PHP?

fungsi fopen digunakan untuk mencipta fail baharu dalam PHP. Jangan keliru tentang fungsi yang sama untuk membuka dan mencipta fail. Jika fail untuk dibuka tidak wujud, fungsi fopen mencipta dan kemudian membuka fail sama ada dalam mod membaca atau menulis.

$myfile = fopen("testfile.txt", "w")

Bagaimana untuk menulis dalam Fail dalam PHP?

fungsi fwrite membolehkan anda menulis sesuatu dalam fail. Argumen pertama fungsi ialah nama fail untuk ditulis dan parameter kedua ialah rentetan saya untuk menulis dalam fail.

<?php
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!");
$txt = "John Doe\n";
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "Jane Doe\n";
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);
?>

Rujukan lengkap pengendalian fail dalam PHP 8 laman web ini.

Add comment

Rangkaian Tutor

Belajar PHP dari A hingga Z