Fungsi Matematik PHP

P

Fungsi matematik berurusan dengan integer dan nilai terapung dalam PHP. Pada halaman ini, anda akan menemui rujukan kepada fungsi matematik yang penting dan berguna dalam PHP.

Tiada pemasangan diperlukan untuk fungsi ini. Ini adalah bahagian-bahagian bahasa PHP teras.

fungsiDeskripsi
abs()Mengembalikan nilai mutlak (positif) nombor
acos()Mengembalikan kosinus lengkok nombor
acosh()Mengembalikan kosinus hiperbolik songsang bagi suatu nombor
seperti dalam()Dapatkan arcsine nombor
asinh()Mengembalikan sinus hiperbolik songsang bagi suatu nombor
atan()Dapatkan arctangent bagi suatu nombor dalam radian
atan2()Dapatkan arctangent bagi dua pembolehubah x dan y
atanh()Mengembalikan tangen hiperbola songsang bagi suatu nombor
base_convert ()Menukar nombor daripada satu asas nombor kepada asas nombor yang lain
bindec()Menukar nombor binari kepada nombor perpuluhan
siling()Membundarkan nombor ke atas kepada integer terdekat
cos()Mengembalikan kosinus nombor
cosh()Mengembalikan kosinus hiperbolik suatu nombor
decbin()Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan
dechex()Tukar nombor perpuluhan kepada nombor perenambelasan
merebus()Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan
deg2rad()Tukar nilai darjah kepada nilai radian
exp()Hitung eksponen bagi e
expm1()Mengembalikan exp(x) – 1
lantai ()Bundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat
fmod()Mengembalikan baki x/y
getrandmax()Mengembalikan nilai terbesar yang mungkin dikembalikan oleh rand()
hexdec()Menukar nombor perenambelasan kepada nombor perpuluhan
hipot()Hitung hipotenus bagi segi tiga bersudut tegak
intdiv()Lakukan pembahagian integer
is_finite()Semak sama ada nilai adalah terhingga atau tidak
is_infinite()Semak sama ada nilai itu tidak terhingga atau tidak
is_nan()Semak sama ada nilai adalah 'bukan-nombor'
lcg_value()Dapatkan nombor pseudo-rawak dalam julat antara 0 dan 1
log()Mengembalikan logaritma asli suatu nombor
log10()Mengembalikan logaritma asas-10 nombor
log1p()Log pengembalian(1+nombor)
maks()Mengembalikan nilai tertinggi dalam tatasusunan, atau nilai tertinggi bagi beberapa nilai yang ditentukan
min()Mengembalikan nilai terendah dalam tatasusunan, atau nilai terendah beberapa nilai yang ditentukan
mt_getrandmax()Mengembalikan nilai terbesar yang mungkin dikembalikan oleh mt_rand()
mt_rand()Hasilkan integer rawak menggunakan algoritma Mersenne Twister
mt_srand()Benih penjana nombor rawak Mersenne Twister
octdec()Menukar nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan
pi()Mengembalikan nilai PI
pow()Mengembalikan x dinaikkan kepada kuasa y
rad2deg()Tukar nilai radian kepada nilai darjah
rand ()Hasilkan integer rawak
bulat ()Bundarkan nombor titik terapung
sin ()Mengembalikan sinus nombor
sinh()Mengembalikan sinus hiperbolik nombor
sqrt ()Mengembalikan punca kuasa dua nombor
srand ()Benih penjana nombor rawak
Tan()Mengembalikan tangen suatu nombor
tanh()Mengembalikan tangen hiperbolik suatu nombor
Fungsi Matematik PHP

Add comment

Rangkaian Tutor

Belajar PHP dari A hingga Z