Fungsi Strim PHP

P

Pengenalan kepada Strim

Seperti yang kita tahu terdapat banyak operasi dalam pengaturcaraan yang mengandungi aliran data. Dalam aliran ini, kita mungkin perlu membaca dan menulis data dari objek atau ke dalam objek masing-masing. Strim menyamaratakan rangkaian, pemampatan data, fail dan operasi. Iaitu, aliran menyediakan platform terpusat di mana data boleh mengalir dalam kaedah linear.

Pada halaman ini, anda akan menemui fungsi strim dan maklumat berguna yang berkaitan dengannya. Untuk fungsi strim ini, tiada pemasangan diperlukan kerana ia disertakan dengan bahasa teras PHP.

fungsiDeskripsi
set_socket_blocking()Dihentikan dalam PHP 5.4 dan dialih keluar dalam PHP 7.0. Alias ​​stream_set_blocking()
stream_bucket_prepend() 
stream_context_create() 
stream_context_get_default() 
stream_context_get_options() 
stream_context_get_params() 
stream_context_set_default() 
stream_context_set_options() 
stream_context_set_params() 
stream_copy_to_stream()Salin data dari satu aliran ke aliran yang lain
stream_filter_append()Tambahkan penapis pada strim
stream_filter_prepend() 
stream_filter_register() 
stream_filter_remove() 
stream_get_contents() 
stream_get_filters() 
stream_get_line() 
stream_get_meta_data() 
stream_get_transports() 
stream_get_wrappers() 
stream_is_local() 
stream_isatty() 
stream_notification_callback() 
stream_register_wrapper()Alias ​​stream_wrapper_register()
stream_resolve_include_path () 
stream_select() 
stream_set_blocking() 
stream_set_chunk_size() 
stream_set_read_buffer() 
stream_set_timeout() 
stream_set_write_buffer() 
stream_socket_accept() 
stream_socket_client() 
stream_socket_enable_crypto() 
stream_socket_get_name() 
stream_socket_pair() 
stream_socket_recvfrom() 
stream_socket_sendto() 
stream_socket_server() 
stream_socket_shutdown() 
stream_supports_lock() 
stream_wrapper_register() 
stream_wrapper_restore() 
stream_wrapper_unregister()

Add comment

Rangkaian Tutor

Belajar PHP dari A hingga Z