סקריפט PHP בחינם לבלוג

תסריט ספר אורחים PHP בחינם

זֶה סקריפט PHP בחינם לבלוג משתמש במסד נתונים של MySQL כדי לאחסן את הפוסטים בבלוג, כמו גם לטפל ביצירה ומחיקה של פוסטים. הסקריפט משתמש בתוסף mysqli כדי ליצור אינטראקציה עם מסד הנתונים, שהיא גרסה משופרת של סיומת mysql הישנה והיא מאובטחת יותר.

סקריפט זה כולל גם טופס ליצירת פוסטים חדשים, שעם הגשתו, הנתונים מוכנסים למסד הנתונים. הסקריפט כולל גם קישור למחיקת פוסטים שבלחיצה עליו הפוסט נמחק מהמאגר וגם התמונה נמחקת מהשרת.

הסקריפט מאחזר את כל הפוסטים ממסד הנתונים ומציג אותם בעמוד בסדר יורד, מראה את הפוסט האחרון ראשון. כל פוסט מציג גם את התמונה המשויכת אליו.

זוהי דוגמה בסיסית, ואתה יכול להוסיף עוד פונקציונליות כמו הוספת עימוד לפיצול הפוסטים, כמו כן תוכל להוסיף מערכת כניסה למשתמשים לפרסם בבלוג, או להוסיף פונקציונליות חיפוש כדי לחפש פוסטים ספציפיים.

אתה יכול גם להוסיף אימות מסוים לקלט הטופס כדי למנוע קלט זדוני.

כמו כן, עליך ליישם דרך לחטא את התשומות, כדי למנוע התקפות הזרקת SQL.

<?php
 // Connect to the database
 $conn = mysqli_connect('host', 'username', 'password', 'database');

 // Create a new post or edit an existing post
 if (isset($_POST['submit'])) {
  $id = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['id']);
  $title = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['title']);
  $content = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['content']);
  $author = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['author']);
  $date = date("Y-m-d H:i:s");
  $image = mysqli_real_escape_string($conn, $_FILES['image']['name']);
  $image_temp = $_FILES['image']['tmp_name'];

  if ($id == "") { // create a new post
   move_uploaded_file($image_temp, "images/$image");
   $sql = "INSERT INTO posts (title, content, author, date, image) VALUES ('$title', '$content', '$author', '$date', '$image')";
  } else { // edit an existing post
   if ($image != "") {
    $query = "SELECT * FROM posts WHERE id = $id";
    $result = mysqli_query($conn, $query);
    while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
     $prev_image = $row['image'];
    }
    unlink("images/$prev_image");
    move_uploaded_file($image_temp, "images/$image");
    $sql = "UPDATE posts SET title='$title', content='$content', author='$author', date='$date', image='$image' WHERE id=$id";
    } else {
     $sql = "UPDATE posts SET title='$title', content='$content', author='$author', date='$date' WHERE id=$id";
    }
   }
   mysqli_query($conn, $sql);
  }

// Delete a post
if (isset($_GET['delete'])) {
$id = $_GET['delete'];
$query = "SELECT * FROM posts WHERE id = $id";
$result = mysqli_query($conn, $query);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
$image = $row['image'];
}
unlink("images/$image");
mysqli_query($conn, "DELETE FROM posts WHERE id=$id");
}

// Retrieve all posts from the database
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM posts ORDER BY id DESC");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Blog</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
 <div class="container">
  <h1>Blog</h1>
  <form action="blog.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <input type="hidden" name="id" value="<?php echo (isset($_GET['edit'])) ? $_GET['edit'] : ''; ?>">
   <label for="title">Title:</label>
   <input type="text" id="title" name="title" value="<?php echo (isset($_GET['edit'])) ? $title : ''; ?>" required>
   
    <label for="content">Content:</label>
 <textarea id="content" name="content" required><?php echo (isset($_GET['edit'])) ? $content : ''; ?></textarea>

 <label for="author">Author:</label>


<input type="text" id="author" name="author" value="<?php echo (isset($_GET['edit'])) ? $author : ''; ?>" required>

 <label for="image">Image:</label>
 <input type="file" id="image" name="image">

 <input type="submit" name="submit" value="<?php echo (isset($_GET['edit'])) ? 'Save' : 'Create Post'; ?>">
</form>

<?php while ($row = mysqli_fetch_array($result)) { ?>
 <div class="post">
  <h2><?php echo $row['title']; ?></h2>
  <p><?php echo $row['content']; ?></p>
  <p>Author: <?php echo $row['author']; ?></p>
  <p>Date: <?php echo $row['date']; ?></p>
  <img src="images/<?php echo $row['image']; ?>" width="100">
  <br>
  <a href="index.php?edit=<?php echo $row['id']; ?>">Edit</a>
  <a href="index.php?delete=<?php echo $row['id']; ?>">Delete</a>
 </div>
<?php } ?>

</div>
<br />
<a href="https://php.org" title="PHP tutorials">Powered by PHP.org</a>
</body>
</html>
תסריט ספר אורחים PHP בחינם

הישאר מעודכן לגבי PHP!

אנחנו לא שולחים ספאם!

en English
X
גלול למעלה