מתמטיקה ב-PHP

פונקציות ב-PHP

מאמר זה ילמד אותך על סוגי המספרים השונים הנגישים ב-PHP 8 וכן על הפונקציות המתמטיות המועילות שניתנות. הוא עובר על היסודות של מספרים שלמים, כגון מה הם, מגבלות הגודל שלהם וכיצד לעצב ולאמת אותם. הוא דן גם במספרים צפים ובחוקים השולטים בהם. לבסוף, החיבור דן בפונקציות מתמטיות שימושיות רבות, כולל abs(), ceil(), floor(), round(), max(), min(), rand(), sqrt() ו-pi(). ב-PHP 8, פונקציות אלו עשויות לשמש לביצוע פעולות אריתמטיות שונות במספרים שלמים.

לדוגמה, כדי להשתמש בפונקציה abs() אנו יכולים להעביר אליה מספר כארגומנט:

$num = -5;
$abs_num = abs($num);
echo $abs_num; // Output: 5

באופן דומה, כדי להשתמש בפונקציה ceil() אנו יכולים להעביר אליה מספר כארגומנט:

$num = 5.6;
$ceil_num = ceil($num);
echo $ceil_num; // Output: 6

אלו הם רק כמה מקרים של שימושי PHP פונקציות מתמטיות. יש עוד הרבה פונקציות זמינות, וחיוני להכיר אותן כדי לבצע פעולות מתמטיות כמו שצריך קוד.

מספרים שלמים ב-PHP

מספרים שלמים מלאים מספרים שיכול להיות חיובי או שלילי ואין להם א עֶשׂרוֹנִי נְקוּדָה. הנקודה העשרונית במספר מסווגת כצף, שעליו נסתכל בהמשך. עם זאת, 0 נחשב גם כמספר שלם.

המערכת עליה הקוד פועל קובעת את המספרים השלמים הגדולים והקטנים ביותר ב-PHP. המספר השלם הגדול ביותר בפלטפורמות של 32 סיביות הוא 2147483647, והמספר השלם הנמוך ביותר הוא -2147483648. המספר השלם הגבוה ביותר במחשבי 64 סיביות הוא 9223372036854775807, והמספר השלם הנמוך ביותר הוא -9223372036854775808. כאשר מספר עובר את המגבלות הללו, הוא נחשב למספר צף.

יש כמה כללים שכדאי לזכור כשעובדים עם מספרים שלמים PHP:

 1. מספרים שלמים חייבים להיות חיוביים או שליליים, אבל יכולים להיות 0.
 2. מספרים שלמים חייבים להכיל לפחות ספרה אחת ואסור להכיל נקודה עשרונית.

ב-PHP, מספרים שלמים מיוצגים בשלושה פורמטים: עֶשׂרוֹנִי, הקסדצימלי ואוקטלי. מספרים עשרוניים (בסיס 10) הם הנפוצים ביותר. מספרים הקסדצימליים מקבלים קידומת 0x ובסיסם הוא 16. מספרים שלמים אוקטאליים מקבלים קידומת 0 ובסיסם 8.

ל-PHP יש גם קבועים שלמים מובנים:

 • PHP_INT_MAX: מחזירה את המספר השלם הגדול ביותר הנתמך במערכת
 • PHP_INT_MIN: מחזירה את המספר השלם הקטן ביותר הנתמך במערכת
 • PHP_INT_SIZE: מחזירה את הגודל של מספר שלם בבתים

כדי לבדוק אם משתנה הוא מספר שלם, נוכל להשתמש בפונקציות המובנות is_int() או is_integer(). לדוגמה:

$num = 5;
if(is_int($num)) {
 echo "This is an integer";
} else {
 echo "This is not an integer";
}

מספרים צפים ב-PHP

מספרים צפים, הידועים לרוב כצפים, הם מספרים עשרוניים. הם עשויים להיות טובים או שליליים, וניתן להצהיר עליהם גם באופן מדעי.

ב-PHP, הכללים למספרים צפים זהים לאלה של מספרים שלמים:

 1. מספרים צפים יכולים להיות חיוביים או שליליים.
 2. מספרים צפים חייבים להיות לפחות ספרה אחת ונקודה עשרונית.


אנו עשויים להשתמש בפונקציה המובנית היא float כדי לקבוע אם משתנה הוא מספר שלם צף (). לדוגמא:

$num = 5.6;
if(is_float($num)) {
 echo "This is a floating number";
} else {
 echo "This is not a floating number";
}

שאלות ותשובות

ש: מהם מספרים שלמים?
ת: מספרים שלמים הם מספרים שלמים מלאים שיכולים להיות חיוביים או שליליים ואין להם נקודה עשרונית. 0 נחשב גם כמספר שלם.

ש: מהו המספר השלם הגדול והקטן ביותר?
ת: המספר השלם הגדול ביותר בפלטפורמות של 32 סיביות הוא 2147483647, והמספר השלם הנמוך ביותר הוא -2147483648. המספר השלם הגבוה ביותר במחשבי 64 סיביות הוא 9223372036854775807, והמספר השלם הנמוך ביותר הוא -9223372036854775808.

ש: מהם הכללים למספרים שלמים?
ת: מספרים שלמים חייבים להיות חיוביים או שליליים, למרות שהם יכולים להיות אפס. מספרים שלמים חייבים להיות בעלי ספרה אחת לפחות ואינם יכולים להיות בעלי נקודה עשרונית.

ש: מהם הפורמטים של מספרים שלמים?
ת: מספרים שלמים מיוצגים בשלושה פורמטים: עשרוני, הקסדצימלי ואוקטלי. מספרים עשרוניים (בסיס 10) הם הנפוצים ביותר. מספרים הקסדצימליים מקבלים קידומת 0x ובסיסם הוא 16. מספרים שלמים אוקטאליים מקבלים קידומת 0 ובסיסם 8.

ש: איך אני בודק אם משתנה הוא מספר שלם?
ת: אתה יכול להשתמש בפונקציות המובנות is_int() או is_integer() כדי לבדוק אם משתנה הוא מספר שלם.

ש: מהם מספרים צפים?
ת: מספרים צפים, הידועים גם כצפים, הם מספרים עם נקודות עשרוניות. הם יכולים להיות חיוביים או שליליים, ויכולים לבוא לידי ביטוי גם בסימון מדעי.

ש: מהם הכללים למספרים צפים?
ת: מספרים צפים יכולים להיות חיוביים או שליליים. מספרים צפים חייבים להיות לפחות ספרה אחת ונקודה עשרונית.

ש: איך אני בודק אם משתנה הוא מספר צף?
ת: אתה יכול להשתמש בפונקציה המובנית is_float() כדי לבדוק אם משתנה הוא מספר צף.

ש: מהן כמה פונקציות מתמטיות שימושיות?
ת: abs(), ceil(), floor(), round(), max(), min(), rand(), sqrt() ו-pi() הן כמה פונקציות מתמטיות שימושיות ב-PHP.

ש: מהי הפונקציה abs() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה abs() מחזירה את הערך המוחלט של a מספר. לדוגמה, שרירי הבטן(-5) יחזיר 5.

ש: מהי הפונקציה ceil() וכיצד משתמשים בה?
ת: ה תקרההפונקציה () מעגלת מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר. לדוגמה, ceil(5.6) יחזיר 6.

ש: מהי הפונקציה floor() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה floor() מעגלת מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר. לדוגמה, floor(5.6) יחזיר 5.

ש: מהי הפונקציה round() וכיצד משתמשים בה?
ת: ה עגולהשיטה () מחזירה ערך שעוגל למספר השלם הקרוב ביותר או למספר נתון של מקומות עשרוניים. סיבוב (5.6) יניב 6, אבל סיבוב (5.6, 1) יחזיר 5.6.

ש: מהי הפונקציה max() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה max() מחזירה את הערך הגבוה ביותר במערך או ברשימת ערכים. לדוגמה, max(1, 2, 3, 4) יחזיר 4.

ש: מהי הפונקציה min() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה min() מחזירה את הערך הנמוך ביותר במערך או ברשימת ערכים. לדוגמה, min(1, 2, 3, 4) יחזיר 1.

ש: מהי הפונקציה rand() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה rand() יוצרת מספר אקראי בטווח נתון. רנד(1, 10) יספק, למשל, מספר אקראי בין 1 ל-10.

ש: מהי הפונקציה sqrt() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה sqrt() מחזירה את השורש הריבועי של מספר. לדוגמה, sqrt(9) יחזיר 3.

ש: מהי הפונקציה pi() וכיצד משתמשים בה?
ת: הפונקציה pi() מחזירה את הערך של pi (3.14159265358979323846). זה שימושי עבור פעולות מתמטיות הדורשות את הערך של pi.

תרגילים:

 1. איך יוצרים מספר אקראי?
 2. איך מעגלים מספר למספר השלם הקרוב?
 3. איך מוצאים את הערך המוחלט של מספר?
 4. איך מעלים מספר לחזקה?
 5. איך מוצאים את השורש הריבועי של מספר?
 6. איך מוצאים את המינימום והמקסימום של קבוצת מספרים?
 7. איך יוצרים מספר אקראי בטווח מסוים?
 8. איך מחשבים את הפונקציות הטריגונומטריות?

תשובות:

 1. ניתן ליצור מספר אקראי באמצעות הפונקציה rand() . לדוגמה: rand();
 2. ניתן לעגל מספר למספר השלם הקרוב ביותר באמצעות הפונקציה round() . לדוגמה: round(3.14);
 3. ניתן למצוא את הערך המוחלט של מספר באמצעות הפונקציה abs() . לדוגמה: abs(-5);
 4. ניתן להעלות מספר לחזקה באמצעות הפונקציה pow(). לדוגמה: pow(2,3);
 5. ניתן למצוא את השורש הריבועי של מספר באמצעות הפונקציה sqrt() . לדוגמה: sqrt(9);
 6. ניתן למצוא את המינימום והמקסימום של קבוצת מספרים באמצעות הפונקציות min() ו-max(). לדוגמה: $min = min(1,2,3); $max = max(1,2,3);
 7. ניתן ליצור מספר אקראי בטווח מסוים באמצעות הפונקציה rand() וציון הטווח כפרמטרים.
פונקציות ב-PHP

הישאר מעודכן לגבי PHP!

אנחנו לא שולחים ספאם!

en English
X
גלול למעלה