המרת מספר לשם חודש ב-PHP

חלץ מספרי PHP ממחרוזות
כיצד אוכל למיין מערכים ונתונים ב-PHP?

פתרון זה ילמד אותנו כיצד להמיר מספרים לשמות חודשים ב-PHP.

פתרון 1.

כיום, אתה באמת צריך להשתמש תאריך שעה אובייקטים עבור כל מתמטיקה של תאריך/שעה.

$monthNum  = 3;
$dateObj   = DateTime::createFromFormat('!m', $monthNum);
$monthName = $dateObj->format('F'); // March

פתרון 2.

$monthNum  = 3;
$monthName = date('F', mktime(0, 0, 0, $monthNum, 10)); // March

אם אתה רוצה את שם החודש בן 3 האותיות כמו Mar, שנה F ל-M. ניתן למצוא את רשימת כל אפשרויות העיצוב הזמינות בתיעוד המדריך של PHP.

חלץ מספרי PHP ממחרוזות
כיצד אוכל למיין מערכים ונתונים ב-PHP?
en English
X
גלול למעלה