PHP print_r() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i gael y wybodaeth am newidyn yn PHP. Mae'r ffwythiant PHP print_r() yn argraffu'r wybodaeth am newidyn mewn ffordd fwy darllenadwy gan bobl.

beth yw cystrawen y ffwythiant PRINT_R() yn php?

print_r(variable, return);
ParamedrDisgrifiad
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i ddychwelyd gwybodaeth amdano 
dychwelydDewisol. Pan gaiff ei gosod yn wir, bydd y swyddogaeth hon yn dychwelyd y wybodaeth (nid ei hargraffu). Mae diofyn yn ffug
PHP PRINT_R() dull

enghreifftiau o'r ffwythiant PRINT_R().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn argraffu'r wybodaeth am rai newidynnau mewn ffordd sy'n haws i bobl ei darllen.

<?php
$a = array("red", "green", "blue");
print_r($a);

echo "<br>";

$b = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
print_r($b);
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z