PHP output_reset_rewrite_vars() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n dysgu sut i wneud hynny yn ailosod yr ailysgrifennwr URL ac yn dileu'r holl newidynnau ailysgrifennu a osodwyd yn flaenorol gan y output_add_rewrite_var () swyddogaeth. Mae ffwythiant PHP OUTPUT_RESET_REWRITE_VARS() yn ailosod yr ailysgrifennu URL ac yn dileu'r holl newidynnau ailysgrifennu a osodwyd yn flaenorol gan y output_add_rewrite_var () swyddogaeth.

beth yw cystrawen y ffwythiant OUTPUT_RESET_REWRITE_VARS() yn php?

output_reset_rewrite_vars();

enghreifftiau o'r ffwythiant UTPUT_RESET_REWRITE_VARS().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn ychwanegu newidynnau i URLs yn yr allbwn.

<?php
// Make the URL rewriter affect <a href> and <form> tags
ini_set('url_rewriter.tags','a=href,form=');

// Add a variable
output_add_rewrite_var('var', 'value');
echo '<a href="">This link (URL) will have a variable</a><br>';
ob_flush();

// Remove the variable
output_reset_rewrite_vars();
echo '<a href="">This link (URL) will not have a variable</a>';
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z