PHP isset() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn gwirio a yw newidyn wedi'i osod neu heb ei osod yn PHP. Mae swyddogaeth PHP isset() yn gwirio a yw newidyn wedi'i osod, sy'n golygu bod yn rhaid ei ddatgan ac nad yw'n NULL. Mae'r ffwythiant hwn yn dychwelyd yn wir os yw'r newidyn yn bodoli ac nid yw'n NULL, fel arall mae'n dychwelyd ffug.

Nodyn: Os bydd newidynnau lluosog yn cael eu cyflenwi, yna bydd y swyddogaeth hon yn dychwelyd yn wir dim ond os yw'r holl newidynnau wedi'u gosod.

beth yw cystrawen ffwythiant ISSET() yn php?

isset(variable, ....);
paramedraumanylion
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i'w wirio
...Dewisol. Newidyn arall i'w wirio
PHP dull ISSET().

enghreifftiau o swyddogaeth ISSET().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn yn wag. Gwiriwch hefyd a yw'r newidyn wedi'i osod/datgan.

<?php
$a = 0;
// True because $a is set
if (isset($a)) {
  echo "Variable 'a' is set.<br>";
}

$b = null;
// False because $b is NULL
if (isset($b)) {
  echo "Variable 'b' is set.";
}
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z