PHP is_string() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i wirio a yw math amrywiol yn llinyn yn PHP. Mae'r ffwythiant PHP is_string() yn gwirio a yw newidyn o fath o linyn ai peidio.

Mae'r ffwythiant hwn yn dychwelyd yn wir (1) os yw'r newidyn o fath o linyn, fel arall mae'n dychwelyd ffug/dim byd.

beth yw cystrawen y ffwythiantIS_STRING() yn php?

is_string(variable);
paramedraumanylion
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i'w wirio
PHP IS_STRING().

enghreifftiau o'r ffwythiant IS_STRING().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn o fath o linyn ai peidio.

<?php
$a = "Hello";
echo "a is " . is_string($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_string($b) . "<br>";

$c = 32;
echo "c is " . is_string($c) . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_string($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_string($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f is " . is_string($f) . "<br>";

$g = "";
echo "g is " . is_string($g) . "<br>";
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z