PHP is_resource() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i wirio a yw newidyn yn newidyn adnoddau ai peidio. Mae'r ffwythiant PHP is_resource() yn gwirio a yw newidyn yn adnodd ai peidio.

Nodyn: Bydd y ffwythiant is_resource() yn dychwelyd ANGHYWIR os yw'r adnodd wedi ei gau. Mae'r ffwythiant hwn yn dychwelyd yn wir (1) os yw'r newidyn yn adnodd, fel arall mae'n dychwelyd ffug/dim byd.

beth yw cystrawen y ffwythiant IS_RESOURCE() yn php?

is_resource(variable);
ParamedrDisgrifiad
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i'w wirio
dull PHP IS_RESOURCE().

enghreifftiau o swyddogaeth IS_RESOURCE().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn yn adnodd ai peidio.

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

if (is_resource($file)) {
  echo "File is open";
} else {
  echo "Error open file";
}
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z