PHP is_real() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i wirio a yw rhif yn real ai peidio yn PHP. Mae'r ffwythiant PHP is_real() yn gwirio a yw newidyn o fath arnofio ai peidio. Mae'r ffwythiant hwn yn alias o is_float().

beth yw cystrawen y ffwythiant IS_REAL() yn php?

is_real(variable);
paramedraumanylion
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i'w wirio
dull PHP IS_REAL().

enghreifftiau o swyddogaeth IS_REAL().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn o fath arnofio ai peidio.

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_real($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_real($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_real($c) . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_real($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_real($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f is " . is_real($f) . "<br>";

$g = 1.e3;
echo "g is " . is_real($g) . "<br>";
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z