PHP is_object() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i wirio a yw newidyn yn wrthrych o beidio. Yn PHP mae'r ffwythiant is_object() yn gwirio a yw newidyn yn wrthrych. Mae'r ffwythiant hwn yn dychwelyd yn wir (1) os yw'r newidyn yn wrthrych, fel arall mae'n dychwelyd ffug/dim byd.

beth yw cystrawen y ffwythiant IS_OBJECT() yn php?

is_object(variable);
paramedraumanylion
amrywiolAngenrheidiol - Yn nodi'r newidyn i'w wirio
PHP IS_OBJECT() dull

enghreifftiau o swyddogaeth IS_OBJECT().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn yn wrthrych ai peidio.

<?php
function get_cars($obj) {
  if (!is_object($obj)) {
    return false;
  }
return $obj->cars;
}

$obj = new stdClass();
$obj->cars = array("Volvo", "BMW", "Audi");

var_dump(get_cars(null));
echo "<br>";
var_dump(get_cars($obj));
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z