PHP is_numeric() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i wirio a yw rhif yn rhifol ai peidio yn PHP. Mae'r ffwythiant PHP is_numeric() yn gwirio a yw newidyn yn rhif neu'n llinyn rhifol. Mae'r ffwythiant hwn yn dychwelyd yn wir (1) os yw'r newidyn yn rhif neu'n llinyn rhifol, fel arall mae'n dychwelyd ffug/dim byd.

beth yw cystrawen y ffwythiant IS_NUMERIC() yn php?

is_numeric(variable);
paramedraumanylion
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i'w wirio
PHP IS_NUMERIC() dull

enghreifftiau o swyddogaeth IS_NUMERIC().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn yn rhif neu'n llinyn rhifol, ai peidio.

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_numeric($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_numeric($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_numeric($c) . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_numeric($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_numeric($e) . "<br>";

$f = null;
echo "f is " . is_numeric($f) . "<br>";
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z