php foreach() allweddair

p

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i greu dolen foreach yn PHP. Defnyddir yr allweddair foreach i greu dolenni blaen, sy'n dolennu trwy floc o god ar gyfer pob elfen mewn arae.

beth yw cystrawen y ffwythiant FOREACH() yn php?

foreach

enghreifftiau o'r swyddogaeth FOREACH().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydyn ni'n cau bloc dolen flaen.

<?php
$cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"];
foreach($cars as $car) {
  echo "$car <br>";
}
?>

Enghraifft 2. Yn yr enghraifft hon, rydym yn Argraffu allweddi a gwerthoedd o arae cysylltiadol.

<?php
$people = [
  "Peter" => "35",
  "Ben" => "37",
  "Joe" => "43"
];

foreach($people as $person => $age) {
  echo "$person is $age years old";
  echo "<br>";
}
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z