PHP is_scalar() Swyddogaeth

P

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i wirio a yw newidyn yn sgalar ai peidio yn PHP. Mae'r ffwythiant PHP is_scalar() yn gwirio a yw newidyn yn sgalar ai peidio. Mae'r ffwythiant hwn yn dychwelyd yn wir (1) os yw'r newidyn yn sgalar, fel arall mae'n dychwelyd ffug/dim byd.

Gall cyfanrifau, fflotiau, tannau, neu boolean fod yn newidynnau sgalar. Nid yw araeau, gwrthrychau ac adnoddau.

beth yw cystrawen y ffwythiant IS_SCALAR() yn php?

is_scalar(variable);
ParamedrDisgrifiad
amrywiolAngenrheidiol. Yn pennu'r newidyn i'w wirio
dull PHP IS_SCALAR().

enghreifftiau o swyddogaeth IS_SCALAR().

Enghraifft 1. Yn yr enghraifft hon, rydym yn gwirio a yw newidyn yn sgalar ai peidio.

<?php
$a = "Hello";
echo "a is " . is_scalar($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_scalar($b) . "<br>";

$c = 32;
echo "c is " . is_scalar($c) . "<br>";

$d = NULL;
echo "d is " . is_scalar($d) . "<br>";

$e = array("red", "green", "blue");
echo "e is " . is_scalar($e) . "<br>";
?>

Ychwanegu sylw

Rhwydwaith Tiwtoriaid

Dysgwch PHP o A i Z