tagpagkat-on sa php

PHP wordwrap() Function

P

unsa ang syntax sa WORDWRAP() function sa php? wordwrap(string, kalapad, break, cut) ParameterDescriptionstringKinahanglan. Gipiho ang hilo aron mabungkag ngadto sa lineswidthOptional. Gipiho ang maximum nga gilapdon sa linya. Ang default mao ang 75breakOptional. Gipiho ang mga karakter nga gamiton isip break. Ang default mao ang "\n"cutOptional. Gipiho kung ang mga pulong mas taas kaysa sa gitakda nga gilapdon kinahanglan nga...

PHP vsprintf() Function

P

unsa ang syntax sa VSPRINTF() function sa php? vsprintf(format, argarray) ParameterDescriptionformatKinahanglan. Gipiho ang string ug unsaon pag-format ang mga variable niini.Posible nga mga kantidad sa format:%% - Nagbalik sa usa ka porsyento nga timaan%b - Binary nga numero%c - Ang karakter sumala sa kantidad sa ASCII%d - Gipirmahan nga decimal nga numero (negatibo, zero o positibo )%e – Scientific notation...

PHP vprintf() Function

P

unsa ang syntax sa VPRINTF() function sa php? vprintf(format, argarray) ParameterDescriptionformatKinahanglan. Gipiho ang hilo ug kung unsaon pag-format ang mga variable niini.Posible nga mga kantidad sa format:%% - Nagbalik sa usa ka porsyento nga timaan%b - Binary nga numero%c - Ang karakter sumala sa kantidad sa ASCII%d - Gipirmahan nga decimal nga numero (negatibo, zero o positibo )%e – Scientific notation...

PHP vfprintf() Function

P

unsa ang syntax sa VFPRINTF() function sa php? vfprintf(sapa, pormat, argarray) ParameterDescriptionstreamKinahanglan. Gitino kung asa isulat/i-output ang stringformatRequired. Gipiho ang string ug unsaon pag-format ang mga variable niini.Posible nga mga kantidad sa format:%% - Nagbalik sa usa ka porsyento nga timaan%b - Binary nga numero%c - Ang karakter sumala sa kantidad sa ASCII%d - Gipirmahan nga decimal...

PHP ucwords() Function

P

unsa ang syntax sa UCWORDS() function sa php? ucwords(string, delimiters) ParameterDescriptionstringKinahanglan. Gipiho ang hilo sa convertdelimitersOptional. Gipiho ang pulong nga separator characterPHP UCWORDS() mga pananglitan sa pamaagi sa UCWORDS() function Panig-ingnan 1. Niini nga pananglitan, atong i-convert ang unang karakter sa matag pulong ngadto sa uppercase.

PHP ucfirst() Function

P

unsa ang syntax sa UCFIRST() function sa php?

ucfirst(kuwerdas)

ParameterDescriptionstringKinahanglan. Gipiho ang string aron mabag-o angPHP UCFIRST() nga pamaagi

mga pananglitan sa UCFIRST() function

Pananglitan 1. Niini nga pananglitan, atong gi-convert ang unang karakter sa "hello" ngadto sa uppercase.

<?php
echo ucfirst("kumusta kalibutan!");
?>

PHP trim() Function

P

unsa ang syntax sa TRIM() function sa php? trim(string,charlist) ParameterDescriptionstringKinahanglan. Gipiho ang hilo sa checkcharlistOptional. Nagtino kung unsang mga karakter ang tangtangon gikan sa hilo. Kung dili iapil, ang tanan nga mga mosunud nga karakter tangtangon:"\0″ – NULL”\t” – tab”\n” – bag-ong linya”\x0B” – bertikal...

PHP substr_replace() Function

P

unsa ang syntax sa UBSTR_REPLACE() function sa php? substr_replace(kuwerdas, puli, pagsugod, gitas-on) ParameterDescriptionstringKinahanglan. Gipiho ang hilo sa checkreplacementRequired. Gipiho ang hilo nga ipasulod angstartRequired. Gipiho kung asa magsugod sa pag-ilis sa stringUsa ka positibo nga numero - Pagsugod sa pag-ilis sa piho nga posisyon sa stringNegative nga numero - Pagsugod...

PHP substr_count() Function

P

unsa ang syntax sa SUBSTR_COUNT() function sa php? substr_count(kuwerdas, substring, pagsugod, gitas-on) ParameterDescriptionstringKinahanglan. Gipiho ang string sa checksubstringRequired. Gipiho ang hilo aron pangitaon ang pagsugod Opsyonal. Gipiho kung asa sa string magsugod sa pagpangita. Kung negatibo, magsugod kini sa pag-ihap gikan sa katapusan sa stringlengthOpsyonal. Gipiho ang gitas-on sa pagpangitaPHP...

PHP substr_compare() Function

P

unsa ang syntax sa UBSTR_COMPARE() function sa php? substr_compare(string1,string2,startpos,gth,case) ParameterDescriptionstring1Gikinahanglan. Gipiho ang unang hilo nga ikumpara angstring2Kinahanglan. Gipiho ang ikaduha nga hilo sa comparestartposRequired. Nagtino kung asa magsugod pagtandi sa string1. Kung negatibo, magsugod kini sa pag-ihap gikan sa katapusan sa stringlengthOpsyonal. Gitumbok kung pila ang...

Network sa Tutor

Pagkat-on sa PHP gikan sa A hangtod Z