PHP Array Sorting ug mapuslanong mga gimbuhaton

P

Sa miaging tutorial sa PHP Arrays. Among nakat-unan ang mahitungod sa pagdeklara ug pag-uli sa mga indexed, associative, ug multi-dimensional arrays. Anaa na kami sa posisyon nga magkalot og mas lawom sa PHP Array Sorting. Gawas pa niini, magtrabaho usab kami uban ang mapuslanon nga mga gimbuhaton nga labi ka dali ang pagtrabaho sa mga arrays.

Array Sorting function sa PHP

Sa PHP 8, aduna kitay mosunod nga mga function sa paghan-ay sa usa ka array.

Ngalan sa functionPaghan-ay pinaagi sa han-ay
paghan-ay () Pagtaas sa han-ay
rsort()Descending order
asort()Kauban nga mga han-ay sa nagsaka nga han-ay, sumala sa kantidad
ksort()Kauban nga mga han-ay sa pagsaka nga han-ay, sumala sa yawe
arsort()Nagpaubos nga han-ay, sumala sa bili
krsort()Pagpaubos nga han-ay, sumala sa yawe
Talaan sa array sorting functions sa PHP

1. Pag-sort(array, sort_type)

Ang pag-sort function naghan-ay sa mga elemento sa usa ka array sa ascending order (ubos ngadto sa taas). Kung ang array adunay usa ra ka elemento, kini ibalik ang parehas nga array. Kini mobalik nga tinuod sa kaso sa kalampusan ug bakak sa kaso sa kapakyasan.

Pananglitan

<?php
$num = array(4, 6, 2, 12, 11);
sort($num);
?>

2. rSort(array, sort_type)

Ang rSort mao ang reverse sa sort function. Kini naghan-ay sa mga elemento sa usa ka laray sa paubos nga porma (mas taas ngadto sa ubos). Kung ang array adunay usa ra ka elemento, kini mobalik sa parehas nga array.

<?php
$num=array(4,16,12,20,11);
rsort($num);
?>

3. asort(array, sort_type)

Ang asort function naghan-ay sa mga elemento sa usa ka associative array sa ascending order sumala sa bili sa mga yawe. Kung ang array naglangkob sa usa ka yawe ug pares nga kantidad, kini mobalik sa parehas nga array.

Pananglitan

<?php
$age=array("Jawad"=>"23","Abdullah"=>"14","Adil"=>"19");
asort($age);
?>

4. ksort(array, sort_type)

Ang ksort function usab naghan-ay sa mga elemento sa usa ka associative array sa ascending order apan sumala sa mga yawe. Kung ang array naglangkob sa usa ka yawe ug pares nga kantidad, kini mobalik sa parehas nga array.

Pananglitan

<?php
$age=array("Jawad"=>"23","Abdullah"=>"14","Adil"=>"19");
ksort($age);
?>

Ang ikaduha nga parametro sa paghan-ay nga mga gimbuhaton mao ang sort_type. Ang mosunod nga mga opsyon anaa. Ang mga kapilian magdesisyon kung giunsa pagtandi ang mga elemento sa laray.

5. arsort(array, sort_type)

Ang asort function naghan-ay sa mga elemento sa usa ka associative array sa descending order sumala sa values. Kung ang array naglangkob sa usa ka yawe ug pares nga kantidad, kini mobalik sa parehas nga array.

Pananglitan

<?php
$age=array("Jawad"=>"23","Abdullah"=>"14","Adil"=>"19");
asort($age);
?>

6. krsort(array, sort_type)

Ang krsort function usab naghan-ay sa mga elemento sa usa ka associative array sa descending order apan sumala sa mga yawe. Kung ang array naglangkob sa usa ka yawe ug pares nga kantidad, kini mobalik sa parehas nga array.

Pananglitan

<?php
$age=array("Jawad"=>"23","Abdullah"=>"14","Adil"=>"19");
ksort($age);
?>

Ang ikaduha nga parametro sa paghan-ay nga mga gimbuhaton mao ang sort_type. Ang mosunod nga mga opsyon anaa. Ang mga kapilian magdesisyon kung giunsa pagtandi ang mga elemento sa laray.

Uri sa paghan-ayDescription
0 = SORT_REGULARDefault. Itandi ang mga butang sa kasagaran (ayaw usba ang mga tipo)
1 = SORT_NUMERIC Itandi ang mga butang sa numero
2 = SORT_STRINGItandi ang mga butang isip mga kuwerdas
3 = SORT_LOCALE_STRINGItandi ang mga butang isip mga kuwerdas, base sa kasamtangang lokal
4 = SORT_NATURALItandi ang mga butang isip mga kuwerdas gamit ang natural nga paghan-ay
5 = SORT_FLAG_CASE
Ang mga kapilian sa paghan-ay sa array sa klase ug rsort function

Gawas niining mga batakan ug gitukod nga array sorting functions, ang user mahimo usab nga magdefine sa iyang kaugalingong sorting function sa PHP. Busa, Niini nga seksyon, makakat-on ka bahin sa usort, uasort ug uksort function sa PHP.

usort(array, my_sorting_function)

usort function modawat sa duha ka paramters. Ang una nga parametro mao ang array nga pag-sort ug ang ikaduhang parametro mao ang user-defined function aron maihap.

Pananglitan

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$a=array(4,2,8,6);
usort($a,"my_sort");
?>

uasort(array, user_define_function)

Pagsunud sa usa ka array o associative array sumala sa function sa user define. Ang uasort function naghimo sa paghan-ay sumala sa kantidad sa associative array. Alang sa mga yawe, kita adunay uksort function, nga gihatag sunod.

Pananglitan

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$arr=array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6);
uasort($arr,"my_sort");
?>

uksort(array, user_defined_function)

Pag-sort sa usa ka associative array gamit ang user-defined function. Ang uksort naghimo sa paghan-ay sumala sa mga yawe sa associative array.

Pananglitan

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$arr=array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6);
uksort($arr,"my_sort");
?>

Mapuslanon nga array function sa PHP

array_sum Ang function nagbalik sa kantidad sa mga elemento sa array. Kini nga function modawat sa indexed array ug associative array. Sa kaso sa usa ka associative array, gibalik niini ang sum sa mga kantidad.

Pananglitan

<?php
$a=array(5,15,25);
echo array_sum($a);
?>

array_splice Ang function nagtangtang sa piho nga mga elemento gikan sa array ug gipulihan kini sa bag-ong mga elemento. Hinumdomi nga ang array_splice function wala magpreserbar sa mga yawe sa gibalik nga bili.

Pananglitan

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("a"=>"purple","b"=>"orange");
print_r(array_splice($a1,0,2,$a2));
?>

Ang array_search function nangita lang ug array para sa elemento. Kung makit-an ang elemento, ibalik niini ang yawe niini. Kini nga function modawat sa tulo ka mga parameter.

array_search(bili, laray, estrikto)

Ang ikatulong parameter nga estrikto mahimong tinuod o bakak. Bisan pa, kung kini tinuod, ang kantidad sa pagpangita sa array kinahanglan parehas nga tipo sa datos. Sa ato pa, ang string nga "5" ug numero 5 dili parehas sa kaso sa estrikto = tinuod. Bisan pa, kung ang estrikto gibutang sa sayup, ang array_search mag-isip sa "5" ug 5 nga parehas.

Pananglitan

<?php
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
echo array_search("red",$a);
?>

array_reverse nagbalik sa array nga adunay mga elemento sa reverse order. Kung ang ikaduha nga parameter gitakda sa tinuod, ang mga yawe gipreserbar sa output.

Pananglitan

<?php
$a=array("a"=>"Volvo","b"=>"BMW","c"=>"Toyota");
print_r(array_reverse($a));
?>

array_push(array, value1, value2,…) function push elemento ngadto sa array. Mahimo nimong iduso ang daghang mga elemento sa usa ka laray pinaagi sa pagpiho niini sa parameter sa function, sugod sa ikaduhang params. H Ang matag kantidad gibulag sa usa ka comma ug ang kantidad mahimo usab usa ka array.

Pananglitan

<?php
$a=array("red","green");
array_push($a,"blue","yellow");
print_r($a);
?>

array_pop() gitangtang ang katapusang elemento sa array.

Pananglitan

<?php
$a=array("red","green","blue");
array_pop($a);
print_r($a);
?>

Para sa PHP 8 opisyal nga array sorting reference, i-klik dinhi.

Idugang ang komentaryo

Network sa Tutor

Pagkat-on sa PHP gikan sa A hangtod Z