Mga Constant sa PHP OOP

C

Niini nga artikulo, makakat-on kita sa mga kanunay sa PHP.

Unsa ang mga constant sa PHP?

  • Ang mga Constant gigamit sa pagtipig sa pipila ka bili nga nagpabilin nga wala mausab sa panahon sa pagpatuman sa programa.
  • Mahimo natong ipahayag ang kanunay nga paggamit kanunay keyword nga gisundan sa ngalan sa kanunay.
  • Ang ngalan sa constant kay case-sensitive, pero, girekomendar sa PHP nga nganlan ang constant sa upper-case nga mga letra.
Mga Constant sa PHP

Giunsa pag-access ang kanunay nga kantidad sa sulod sa klase?

Makuha nato ang bili sa kanunay sulod sa klase gamit ang self keyword, usa ka scope resolution operator :: ug ang ngalan sa kanunay. Tan-awa ang mosunod nga pananglitan.

<?php
class hello {
  const MESSAGE = "Thank you for visiting PHP.org";
}

echo hellp::MESSAGE;
?>

Giunsa pag-access ang kanunay nga kantidad sa gawas sa klase?

Makuha usab nato ang bili sa kanunay sa gawas sa klase. Isulat ang ngalan sa klase, scope resolution operator :: ug ang ngalan sa kanunay, Tan-awa ang mosunod nga pananglitan.

<?php
class Hello {
  const MESSAGE = "Thank you for visiting PHP.org";
  public function tada() {
    echo self::MESSAGE;
  }
}

$hellp= new hello();
$hello->tada();
?>

Ang opisyal nga pakisayran sa mga operator sa PHP.

Idugang ang komentaryo

Network sa Tutor

Pagkat-on sa PHP gikan sa A hangtod Z